Πεμπτουσία

Η ευθύνη των Ορθοδόξων για εγρήγορση (Χαράλαμπος Ατματζίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.)

9 Ιουνίου 2017