Πεμπτουσία

Η Ψαλτική τέχνη πριν και μετά την Άλωση (Κωνσταντίνος Πολίτης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδας)

9 Ιουνίου 2017