Ρήματα ζωής

Να γίνει μιμητής (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

12 Ιουνίου 2017

Καθένας που βρίζεται ή υποφέρει από κάτι φοβερό, να υποφέρει με πραότητα τις βρισιές και να συγκρατεί την οργή του, εφόσον, συγκρατώντας την οργή του, πρόκειται να γίνει μιμητής του Θεού.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος