Πεμπτουσία

Η συνάντηση Ορθοδοξίας και επιστήμης στον ελληνικό Διαφωτισμό (Γεώργιος Ν. Βλαχάκης, επίκ. καθηγητής ιστορίας επιστημών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)

13 Ιουνίου 2017