Πεμπτουσία

Εγκατάσταση της Ιβηριτικής Επιστασίας στο Άγιον Όρος (2017) (Γέρων Ιερομ. Γερβάσιος Ιβηρίτης, Πρωτεπιστάτης)

18 Ιουνίου 2017