Ρήματα ζωής

Γινόμαστε όργανα (Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας († 1982)

19 Ιουνίου 2017

Μόνοι μας δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανέναν. Απλά γινόμαστε όργανα του Θεού για να βοηθηθούν οι άλλοι.

Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας