Άγ. Νικόλαος ΒελιμίροβιτςΆγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Προσευχή του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

4 Δεκεμβρίου 2008

prayer-on-the-lakeΕν μέσω του σαματά, της γελιοποίησης και του εμπαιγμού, υψώνεται η προσευχή μου προς Εσένα, Βασιλιά μου και Βασίλειο μου. Η προσευχή είναι θυμίαμα που ακατάπαυστα γεμίζει αίσθημα την ψυχή μου και την υψώνει προς Εσένα και προσκαλεί Εσένα προς αυτήν.

Κατέβα, Βασιλιά μου, για να μπορέσω να ψιθυρίσω σε Εσένα το πιο πολύτιμο μυστικό μου, την πιο κρυφή προσευχή μου, την πιο ενδόμυχη επιθυμία μου. Εσύ είσαι το αντικείμενο όλων των προσευχών μου, όλων των αναζητήσεων μου. Δεν αποζητώ τίποτα άλλο εκτός από Εσένα, ειλικρινά, μόνο Εσένα.

Τι θα μπορούσα να ζητήσω από Εσένα, που δεν θα με απομάκρυνε από Εσένα? Θα έπρεπε να ζητήσω να είμαι άρχοντας σε μερικά άστρα, αντί να κυριαρχώ σαν άρχοντας με Εσένα πάνω σε όλα τα άστρα?

Να ζητήσω να είμαι ο πρώτος ανάμεσα στους ανθρώπους;… Πόσο ντροπιαστικό θα ήταν για μένα, όταν θα με έβαζες να καθίσω στην τελευταία θέση του τραπεζιού Σου! 1

Να ζητήσω εκατομμύρια ανθρώπινα στόματα να με επαινούν; Πόσο τρομερό θα ήταν για μένα, όταν όλα αυτά τα στόματα γεμίσουν με χώμα! 2

Να ζητήσω να είμαι περιτριγυρισμένος από τα πιο πολύτιμα αντικείμενα σε όλο τον κόσμο; Πόσο ατιμωτικό θα ήταν για μένα όλα αυτά να ζούσαν περισσότερο από εμένα και θα γυάλιζαν ακόμα και όταν το γήινο σκοτάδι θα γέμιζε τα μάτια μου? 3

Θα έπρεπε να Σου ζητήσω να μην με χωρίσεις από τους φίλους μου? Ω χώρισε με Κύριε μου από τους φίλους μου όσο πιο γρήγορα γίνεται , γιατί είναι ο πιο παχύς τοίχος μεταξύ Εσένα και εμένα.

«Γιατί να προσευχόμαστε», λένε οι γείτονες μου, «όταν ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές μας;». Αλλά εγώ τους λέω : «Η προσευχή σας δεν είναι προσευχή αλλά πλανόδιο εμπόρευμα. Δεν προσεύχεστε στο Θεό για να λάβετε Θεό αλλά σατανά. Επομένως, η Ουράνια Σοφία δεν δέχεται τις προσευχές από το στόμα σας».

«Γιατί να προσευχόμαστε», γκρινιάζουν οι γείτονες μου, «όταν ο Θεός γνωρίζει τι χρειαζόμαστε από πριν?» Όμως, με λύπη τους απαντώ : «Αυτό είναι αλήθεια, ο Θεός ξέρει ότι δεν χρειάζεστε τίποτε άλλο εκτός από Εκείνον. Περιμένει στο κατώφλι της ψυχής σας να εισέλθει. 4 Μέσω της προσευχής, η πόρτες ανοίγουν για την είσοδο του μεγαλοπρεπή Βασιλιά. Εσείς δεν λέτε μεταξύ σας μπροστά στην πόρτα σας «Περάστε παρακαλώ?»

«Ο Θεός δεν αποζητά δόξα για τον Εαυτό Του αλλά για σένα. Όλοι οι κόσμοι μέσα στο σύμπαν δεν μπορούν να προσθέσουν τίποτα στη δόξα Του, πόσο μάλλον εσύ. Η προσευχή σου, είναι δοξολογία για σένα όχι για το Θεό. Ολοκλήρωση και έλεος βρίσκονται σε Εκείνον. Όλες οι καλές λέξεις που απευθύνεις σε Εκείνον στην προσευχή σου, επιστρέφουν δύο φορές σε εσένα.»

Ω μεγαλοπρεπή Βασιλιά μου και Θεέ μου, μόνο μπροστά σου υποκλίνομαι και προσεύχομαι. Πλημμύρισε με σαν χείμαρρος στην διψασμένη άμμο. Απλά πλημμύρισε με, με Εσένα, ζωοδότη Ποταμέ. Έτσι, το χορτάρι θα φυτρώσει εύκολα πάνω στην άμμο και λευκά αρνάκια θα βοσκήσουν στο χορτάρι.

Μόνο πλημμύρισε την ξεραμένη ψυχή μου, Ζωή μου και Σωτηρία μου.

———————————————————————————————————————-

1.Λουκά 14, 7-10: «7 ῎Ελεγε δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς·
8 ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν, μήποτε ἐντιμότερός σου ᾖ κεκλημένος ὑπ᾿ αὐτοῦ, 9 καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι· δὸς τούτῳ τόπον· καὶ τότε ἄρξῃ μετ᾿ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 10 ἀλλ᾿ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε εἴπῃ σοι· φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον τῶν συνανακειμένων σοι.»

2. Ιωάννη 12, 43 : «43 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.»

3. Ματθαίος 6, 19-21 : «19 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· 20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· 21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.»

4. Αποκάλυψη 3, 20 : «20 ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾿ ἐμοῦ.»

Μετάφραση Πολέμαρχος

Πηγή: http://polemarchos.wordpress.com/2008/12/02/προσευχή/