Κατηγορία

Românesc

Το Πιτέστι – Η κόλαση στη γη (με φωτογραφικό υλικό)

Κατηγορίες: Românesc, Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα), Ορθόδοξη πίστη, Συναξαριακές Μορφές

Το Πιτέστι – Η κόλαση στη γη Στο Πιτέστι η «Αναμόρφωση» δε θα κάρπιζε τόσο πολύ, αν πρωτύτερα δεν πραγματοποιούνταν...

Περισσότερα