Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Υπόμνημα π. Αρσενίου στην Εξεταστική Επιτροπή (4ο μέρος και τελευταίο) – υποεκτιμήσεις, φιλετά κτλ.

16 Δεκεμβρίου 2008

Βατοπεδι - vatopediΔιαβάστε το τέταρτο και τελευταίο μέρος του Υπομνήματος που κατέθεσε ο μοναχός Αρσένιος στην Εξεταστική Επιτροπή. Μάθετε όλη την αλήθεια για την πορεία της υπόθεσης και την διαδικασία των ανταλλαγών. Μάθετε από πρώτο χέρι για τα ανυπόστατα σενάρια υποεκτιμήσεων, δωρισμού φιλέτων, αποχαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων κ.ά.

[…]

Χ. Όσον αφορά τις διάφορες απόψεις και κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον μου και της Ιεράς Μονής, επισημαίνω τα ακόλουθα:

1. Σχετικά με το Ολυμπιακό ακίνητο:…

Η μεταβίβαση του Ολυμπιακού ακινήτου δεν ήταν επιλογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην Ιερά Μονή είχαν δοθεί ακίνητα στην περιοχή της Καβάλας, όπου όμως ανέκυψαν θέματα με το επιχείρημα ότι (δήθεν) τα ακίνητα που παραχωρήθηκαν ήταν απαραίτητα για τις ανάγκες των Δήμων. Κατόπιν αυτού και επειδή η Ιερά Μονή δεν επιθυμούσε οποιαδήποτε δυσαρέσκεια, έστω και μιας μικρής ομάδας κατοίκων στις περιοχές που αποκτούσε ακίνητα, τα ακίνητα της Καβάλας αναμεταβιβάσθηκαν στην ΚΕΔ και η ΚΕΔ πρότεινε το ακίνητο στο Ολυμπιακό Χωριό, εκτάσεως 40.449,26 τ.μ., το οποίο προοριζόταν αρχικά για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης. Αυτό όμως δεν έγινε λόγω αντιδράσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου, που θεωρούσαν την περιοχή απομακρυσμένη, και ένεκα άλλων προβλημάτων, που αφορούσαν το Υπουργείο.
Η Ιερά Μονή είχε σκοπό να εγκαταστήσει στο Ολυμπιακό ακίνητο το Ίδρυμά της και το Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων, όταν όμως απέκτησε το ακίνητο διαπίστωσε ότι υπήρχαν πολλά στατικά και άλλα τεχνικά προβλήματα, τα οποία δεν επέτρεπαν την αξιοποίησή του για τον σκοπό αυτό και προτίμησε να το εκποιήσει.
Για την πώληση του ακινήτου η Ιερά Μονή ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία δια δημοπρασίας. Η πρώτη δημοπρασία κρίθηκε ασύμφορη, γιατί ο πλειοδότης προσέφερε ποσό 36.000.000 περίπου ευρώ, ενώ η αξία του ακινήτου είχε εκτιμηθεί από το ΣΟΕ 39.500.000 ευρώ (με αντικειμενική αξία 17.000.000 ευρώ).
Στη συνέχεια το ακίνητο εκποιήθηκε στην εταιρία «NOLIDEN LTD.», αντί ποσού 41.000.000 ευρώ. Η ίδια εταιρία προσέφερε ως δωρεά υπό όρους στην Ιερά Μονή το ποσό των 9.000.000 ευρώ, προκειμένου να συμμετάσχει στο «ΓΡΗΓΟΡΕΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» και ιδιαίτερα στη διαχείριση του Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων, που επρόκειτο να ιδρυθεί.
Η εταιρία σκόπευε να εγκαταστήσει στο ακίνητο του Ολυμπιακού Χωριού σύγχρονη Καρδιοχειρουργική, Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική, προϋπολογισμού επένδυσης 200.000.000 ευρώ, που θα προσέφερε 2.000 θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, κατόπιν του θορύβου που δημιουργήθηκε, ούτε η επένδυση της «NOLIDEN LTD.» είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ούτε η ίδρυση του Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων και η Ιερά Μονή έχει δεσμευθεί ότι θα επιστρέψει το ποσό των 9.000.000 ευρώ.

2. Σχετικά με το ακίνητο στην Ουρανούπολη:

Πρόκειται για ακίνητο που υπάγεται στη διαχείριση της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, ως εποικιστικό ακίνητο.
Με την υπ’ αριθμ. 161/2008 γνωμοδότηση του ΝΣΚ κρίθηκε ότι πρόκειται για δασική έκταση, όρος ο οποίος αντιστοιχεί στον αρχικό χαρακτηρισμό του ακινήτου από την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων του 1934, ως «δάσος χθαμαλόν».
Στο συμβόλαιο αναφέρεται ότι πρόκειται για ακίνητο «άρτιο και οικοδομήσιμο». Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν αλλάζει την φύση του ακινήτου, ως δασικής έκτασης, που ως τέτοια εκτιμήθηκε και από το ΣΟΕ. Ο χαρακτηρισμός «άρτιο και οικοδομήσιμο» τέθηκε από τον τοπογράφο μηχανικό που συνέταξε το σχετικό τοπογραφικό που επισυνάπτεται στο συμβόλαιο επειδή το ακίνητο είναι «άρτιο», ως έχον έκταση μεγαλύτερη των 4 στρεμμάτων και είναι «οικοδομήσιμο», καθόσον έχει τέτοιο σχήμα που να μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό κτίσμα. Ο χαρακτηρισμός του τοπογραφικού και του συμβολαίου δεν αφορούν τη δυνατότητα οικοδομησιμότητας του ακινήτου, για την οποία απαιτείται σχετική άδεια από την Πολεοδομία, η έκδοση της οποίας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, άδεια του Δασαρχείου.
Κατά συνέπεια ό,τι και να αναφέρει το συμβόλαιο και το τοπογραφικό δεν μπορεί να οδηγήσει σε «χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό δασικής έκτασης», κατά την έννοια του νόμου.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα 6.000 περίπου στρέμματα εκ του ανωτέρω ακινήτου περιλαμβάνονται στην προ του Αγίου Ορους Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, στην οποία απαγορεύεται κάθε αλλαγή χρήσης και συνεπώς η δόμηση.
Πρόθεση της Ιεράς Μονής ήταν να διαθέσει μεγάλο μέρος του ακινήτου αυτού στον τοπικό Δήμο Σταγείρων – Ακάνθου για κοινωφελείς χρήσεις.
Όταν παραχωρήθηκε το ακίνητο αυτό στην Ιερά Μονή σημειώθηκαν αντιδράσεις ομάδας κατοίκων, που υποκινούνταν πολιτικά με αποκορύφωμα την άσκηση της από 8/2/2008 αγωγής κατοίκων της περιοχής κατά της Ιεράς Μονής, του Ελληνικού Δημοσίου και της «ΚΕΔ Α.Ε.», δικάσιμος για τη συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε η 5/6/2008. Η Ιερά Μονή, μη επιθυμούσα αναταραχή και αντιδικία με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς, κατά μήνα Απρίλιο 2008 πρότεινε στην «ΚΕΔ Α.Ε.» την ανατροπή της πραγματοποιηθείσας ανταλλαγής με την επιστροφή του ακινήτου της Ουρανούπολης στο Δημόσιο και την αντίστοιχη μεταβίβαση στην Ιερά Μονή του ποσοστού της λιμνιαίας έκτασης Βιστωνίδας – Νταλιάνη.
Στη συνέχεια, συναινούσης της «ΚΕΔ Α.Ε.» και προς ολοκλήρωση των ανωτέρω, συνετάγη σχέδιο ανταλλαγής ακινήτων από την ίδια ως άνω συμβολαιογράφο και υπεβλήθησαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αρναίας οι αναγκαίες δηλώσεις τέλους συναλλαγής ακινήτων, οι οποίες και παρελήφθησαν από τον Προϊστάμενο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ. στις 22/4/2008.
Ενώ όμως όλα ήταν έτοιμα για την ανατροπή της πρώτης ανταλλαγής και επιστροφή στην προτέρα κατάσταση, αντιπροσωπεία έξι (6) δημοτικών συμβούλων του Δήμου Σταγείρων Ακάνθου, που εκπροσωπούσαν το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, επισκέφθηκε την Ιερά Μονή και υπέβαλαν το αίτημα να μην πραγματοποιηθεί η σκοπούμενη ανταλλαγή και να παραμείνει στην κυριότητα της Ιεράς Μονής η έκταση της Ουρανούπολης, διότι έτσι εξυπηρετούνταν κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών. Επίσης την ίδια θέση και το ίδιο αίτημα επανέλαβε και ο Δήμαρχος Σταγείρων Ακάνθου κ. Βλαχόπουλος, ο οποίος μάλιστα επισκέφθηκε την Ιερά Μονή για τον λόγο αυτό.
Η Ιερά Μονή, πεισθείσα και θέλουσα να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου και εκτιμώντας ότι μετά ταύτα η αντίδραση που είχε εκδηλωθεί ήταν μεμονωμένη και δεν αντιπροσώπευε το κοινό αίσθημα και την επιθυμία των δημοτών του Δήμου Σταγείρων Ακάνθου, απευθύνθηκε εκ νέου στην «ΚΕΔ Α.Ε.» και η νέα ανταλλαγή ματαιώθηκε.

3. Σχετικά με το ακίνητο του Γραμματικού:

Στο ακίνητο αυτό η Ιερά Μονή σκόπευε να εγκαταστήσει το Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων, που ως κοινωφελής δράση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα σε δασική έκταση. Το ακίνητο αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος του είναι μη αξιοποιήσιμο, γιατί εκ των 2.500 στρεμμάτων, που είναι η έκτασή του, τα 1.000 περίπου στρέμματα είναι ο αρχαιολογικός χώρος Ραμνούντος, όπου βεβαίως δεν επιτρέπεται καμία οικιστική επέμβαση.
Το έργο αυτό, πέραν της σημασίας του ως έργου αυτού καθεαυτού, δεδομένου ότι ελλείπει από την Ελλάδα ένα αντίστοιχο Κέντρο, θα έδινε και νέα πνοή στην περιοχή με τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, καθώς και θέσεων εργασίας.
Δυστυχώς με τον θόρυβο που δημιουργήθηκε και τις άδικες επιθέσεις κατά της Ιεράς Μονής, και το έργο αυτό δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
4. Τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν και είναι δασικές εκτάσεις είναι προφανές ότι έχουν πραγματική εμπορική αξία μηδενική (αν και αντικειμενική αξία υπολογιζόμενη κατά το συνήθη τρόπο από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.), γιατί οι δυνατότητες αξιοποίησής τους είναι από ανύπαρκτες έως εξαιρετικά περιορισμένες.
5. Η Ιερά Μονή επεδίωκε πάντοτε τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ώστε να προβεί στις επιτρεπόμενες κοινωφελείς δράσεις στα ακίνητα που της μεταβιβάστηκαν.
6. Η ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων δεν επηρέαζε τη δυνατότητα μεταβίβασης των ακινήτων, καθόσον και η Αρχαιολογική Υπηρεσία με έγγραφό της μας είχε γνωρίσει ότι δεν χρειάζεται άδεια της Αρχαιολογίας για τη μεταβίβαση.

ΧΙ. Στα ανωτέρω περιορίζεται η συμμετοχή μου και η γνώση μου επί της υποθέσεως.

Ολες οι ενέργειές μου έγιναν στο πλαίσιο υποστήριξης των δικαίων της Ιεράς Μονής εγκαταβιώσεώς μου, τηρουμένων πάντοτε των νόμων και ακολουθουμένων των νομίμων διαδικασιών.
Θλίβομαι γιατί από την ανηλεή και άδικη επίθεση κατά της Ιεράς Μονής, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη, επιχειρείται να ακυρωθεί η χιλιόχρονη παρουσία και προσφορά της και δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στην αδελφότητα που εγκαταβιοί σήμερα σε αυτήν, με τη δέσμευση των λογαριασμών της Ιεράς Μονής και τη στέρηση των οικονομικών μέσων για τη διαβίωση των μοναχών και την εκπλήρωση της αποστολής τους. Ηδη μέχρι σήμερα όσοι βάλλουν κατά της Ιεράς Μονής έχουν «καταφέρει» να αποτρέψουν τη λειτουργία του «ΓΡΗΓΟΡΕΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» και τις δράσεις που θα ανέπτυσσε, σε βάρος όσων θα ωφελούνταν από αυτές και τελικά της ελληνικής κοινωνίας. Δυστυχώς ουδείς αρμόδιος δείχνει να ενδιαφέρεται γι’ αυτό.
Όπως δυστυχώς, ουδείς αρμόδιος δείχνει να ενδιαφέρεται για τη ζημία που προκαλείται σε εθνικό επίπεδο με την αμφισβήτηση των παλαίφατων τίτλων της Ιεράς Μονής, δεδομένου ότι σε Χρυσόβουλλα στηρίζονται κυρίως οι κτήσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων και της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.
Εύχομαι τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.

ΧΙΙ. Επισυναπτόμενα έγγραφα

1. Η με ημερομηνία 28/10/2008 γνωμοδότηση του καθηγητή Εκκλησιαστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Ιωάννη Κονιδάρη και
2. Το από 21/11/2008 υπόμνημα, που υπογράφουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της Ιεράς Μονής, ο καθηγητής Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Φίλιππος Δωρής και ο κ. Φώτης Κρεμμύδας.
Από τα έγγραφα αυτά προκύπτει με εμπεριστατωμένη ιστορική και νομική θεμελίωση η κυριότητα της Ιεράς Μονής στη λίμνη Βιστωνίδα και των παραλιμνίων αυτής εκτάσεων.
3. Η από 17/10/2008 επιστολή προς τον κ. Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που κοινοποιήθηκε την 20/10/2008 στον Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή, υπογραφόμενη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιεράς Μονής κ. Φώτη Κρεμμύδα.
Με την επιστολή αυτή η Ιερά Μονή διατυπώνει πρόταση, η οποία αντιμετωπίζει πλήρως την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, καθόσον η Ιερά Μονή προτείνει να επιστρέψει ο,τιδήποτε έχει αποκτήσει από τις ανταλλαγές ακινήτων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ιεράς Μονής, ώστε τα πράγματα να επανέλθουν στον βαθμό και με τον τρόπο που αυτό είναι νομικώς εφικτό στην κατάσταση πριν από τις παραπάνω ανταλλαγές.
Δυστυχώς η πολιτική ηγεσία δεν επέδειξε μέχρι σήμερα ενδιαφέρον για την πρόταση αυτή, που και το δημόσιο συμφέρον (στο οποίο εντάσσεται και η προστασία των Μονών του Αγίου Όρους και η απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη επιτέλεση του πνευματικού τους έργου) εξυπηρετούσε και θα οδηγούσε στην απεμπλοκή της Ιεράς Μονής από τον θόρυβο και την άδικη επίθεση που δέχεται, ώστε να συνεχίσει το πνευματικό και φιλανθρωπικό της έργο.
4. Η από 29/10/2008 αναφορά προς τον Πρόεδρο του ΑΠ κ. Βασίλειο Νικόπουλο, τον Εισαγγελέα του ΑΠ κ. Γεώργιο Σανιδά και τον Αντιπρόεδρο του ΑΠ κ. Ιωάννη Παπανικολάου, υπογραφόμενη από τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Ιεράς Μονής κ. Φώτη Κρεμμύδα και κ. Ηλία Αναγνωστόπουλο, σε σχέση με των εκ των υστέρων «έκδοση» και «δημοσίευση» απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης επί της προαναφερόμενης αγωγής της Ιεράς Μονής κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
5. Η από 30/9/2008 αναφορά και αίτηση της Ιεράς Μονής προς τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Με το έγγραφο αυτό τέθηκε υπόψη της Επιτροπής όλη η οικονομική κατάσταση της Ιεράς Μονής, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της, οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες της Ιεράς Μονής, η κατάσταση περαιωθέντων έργων και ανάλυση δαπάνης αυτών (χρηματοδοτήθηκαν από το Β’ και Γ’ ΚΠΣ), η κατάσταση εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού για τους επόμενους τρεις (3) μήνες και ο προϋπολογισμός αναγκαίων για τη λειτουργία της έργων στερέωσης και συντήρησης των μνημείων και ιστορικών κτιρίων της.
Από την κίνηση των λογαριασμών αυτών που βρίσκονται στη διάθεση των αρχών καταρρίπτονται πλήρως ως ανυπόστατες, οι κακόβουλες και συκοφαντικές διαδόσεις για δήθεν διακίνηση «πολιτικού μαύρου χρήματος».
6. Το από 20-10-2008 υπόμνημα που κατέθεσα ενώπιον του διενεργούντος προκαταρκτική εξέταση Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κανελλόπουλου.
7. Η από Σεπτεμβρίου 2008 έκθεση του αρχιτέκτονα – αναστηλωτή Πέτρου Μ. Κουφόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών «Περί των εν εξελίξει σωστικών αναστηλωτικών έργων στο μνημειακό κτηριακό συγκρότημα και τα εξαρτήματα της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους.
8. Η από 20/11/2008 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ. 1098315/6443/Α0010/3-10-2008 αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008

————————————-

VatopaidiFriend: Ta περισσότερα απο τα παραπάνω έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας