Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ

5 Ιουνίου 2009

ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ

Το αυτί του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου. ΙΜΜ Βατοπαιδίου

Το αυτί του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου. ΙΜΜ Βατοπαιδίου

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Η ψυχή είναι ενωμένη με το σώμα. Ποτέ δεν είδε τίποτε χωρίς το σώμα. Επηρεάζεται από τα αισθητά και έτσι χρειάζεται να χειραγωγηθεί από τα ορατά, αυτά που μπορεί να δει, στα νοητά. Γι’ αυτό και οι Προφήτες, όταν μιλούσαν για το Θεό, ήταν αναγκασμένοι να αναφέρουν ανθρώπινα μέλη, όχι για να παραστήσουν εκείνη την άϋλη φύση με σχήματα ανθρωπίνων μελών, αλλά για να οδηγήσουν από τα ανθρώπινα στα υπερφυσικά δόγματα τη ψυχή που είναι ενωμένη με τα αισθητά. Επειδή λοιπόν και η ενέργεια του Θεού είναι κάτι το νοητό, για να μην απιστήσουν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, μεταχειρίζεται (η Αγ. Γραφή) κάτι το αισθητό.

(Εις Ψαλμ. ΜΓ΄, 4)