Ανέκδοτα - ΧιούμορΓενικά Θέματα

Πώς ο Θεός έδωσε τις Δέκα Εντολές στους εβραίους! (ανέκδοτο)

25 Ιουνίου 2009

Πώς ο Θεός έδωσε τις Δέκα Εντολές στους εβραίους! (ανέκδοτο)

μωυσης

Ο Θεός πήγε στους γερμανούς και είπε «έχω Εντολές για σας που θα κάνουν τις ζωές σας καλύτερες».

Και οι γερμανοί ρώτησαν: «τι είναι εντολές;»

Και ο Θεός εξήγησε: «κανόνες ζωής».

«Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα;»

«Να μη σκοτώνετε».

«Να μη σκοτώνουμε; Δεν ενδιαφερόμαστε».

Έτσι Εκείνος πήγε στους ιταλούς και είπε «έχω Εντολές».

Και οι ιταλοί ζήτησαν ένα παράδειγμα, και ο Κύριος είπε «να μην κλέβετε».

«Να μην κλέβουμε; δεν ενδιαφερόμαστε».

Τότε Εκείνος πήγε στους γάλλους και είπε «έχω Εντολές».

Οι γάλλοι ζήτησαν ένα παράδειγμα και ο Κύριος είπε «να μην επιθυμείτε τη γυναίκα του γείτονα»..

«Να μην επιθυμούμε τη γυναίκα του γείτονα; δεν ενδιαφερόμαστε».

Τότε ο Κύριος πήγε στους εβραίους και είπε, «έχω Εντολές».

«Εντολές;» ρώτησαν, «και πόσο κάνουν;»

«Είναι δωρεάν».

«Θα πάρουμε δέκα».