Άγ. Ιουστίνος ΠόποβιτςΆγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΟρθόδοξη πίστηΣυναξαριακές Μορφές

Συν πάσι τοις Αγίοις – Ο Πρόλογος και ο Επίλογος στους «Βίους των Αγίων»(4)

25 Ιουνίου 2009

Συν πάσι τοις Αγίοις – Ο Πρόλογος και ο Επίλογος στους «Βίους των Αγίων»(4)

agioi_pantesΣυνέχεια από (3)

Του Οσίου ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ Πόποβιτς

Λοιπόν, οι «Βίοι των Αγίων»; – Να, βρισκόμαστε σε χώρο ουράνιο, διότι η γη γίνεται ουρανός με τους αγίους του Θεού. Κοιτάξτε ότι βρισκόμαστε μεταξύ τών αγγέλων που έχουν σώμα, ανάμεσα σε χριστοφόρους. Όπου δε είναι αυτοί, εκεί βρίσκεται και ολόκληρος ο Κύριος ο Θεός, μέσα σ’ αυτούς και με αυτούς και ανάμεσα σ’αυτούς («ο Θεός ο εν αγίοις αναπαυόμενος», «Θεός εν μέσω θεών»)· εκεί είναι και όλη η αιώνια Αλήθεια του Θεού και όλη η αιωνία Δικαιοσύνη του Θεού και όλη η αιώνια Αγάπη του Θεού και όλη η αιώνια Ζωή του Θεού.

Οι «Βίοι των Αγίων»! – Να, βρισκόμαστε στον παράδεισο, όπου φυτρώνει και αυξάνει ό,τι είναι θείο, άγιο, αθάνατο, αιώνιο, δίκαιο, αληθινό, ευαγγελικό. Διότι στον κάθε άγιον άνθησε με το Σταυρό το δένδρο της ζωής, της αιώνιας, θείας και αθάνατης ζωής, και καρποφόρησε πολλούς καρπούς. Ο δε Σταυρός εισάγει στον παράδεισο, εισάγει και εμάς μετά τον ληστή, ο οποίος, για να μας ενθαρρύνει, μπήκε πρώτος στόν παράδεισο μετά τον Πανάγιον Θείον Σταυροφόρον, τον Χριστόν · μπήκε δε με το σταυρό της μετανοίας.

Οι «Βίοι των Αγίων»! – Να, βρισκόμαστε στην αιωνιότητα· χρόνος δεν υπάρχει πλέον: «Χρόνος ουκέτι έσται» (Αποκ. 10, 7), διότι στους αγίους του Θεού βασιλεύει η αιώνια Θεία Αλήθεια, η αιώνια Θεία Δικαιοσύνη, η αιώνια θεία Αγάπη, η αιώνια Θεία Ζωή. Και «ο θάνατος ουκ έστι έτι» σ’ αυτούς, διότι όλη η ύπαρξή τους είναι γεμάτη από τις αναστάσιμες θείες δυνάμεις του Αναστάντος Κυρίου, του μοναδικού Νικητή του θανάτου και όλων των θανάτων σ’ όλους τους κόσμους. Δεν υπάρχει θάνατος γι᾽ αυτούς – τους αγίους ανθρώπους, διότι όλη η ύπαρξή τους είναι γεμάτη από τον Μόνον Αθάνατον – τον Υπεραθάνατον Κύριον και Θεόν μας Ιησούν Χριστόν. Ευρισκόμενοι μεταξύ αυτών εμείς πάνω στη γη, βρισκόμαστε μεταξύ των μοναδικά αληθινών αθανάτων, οι οποίοι νίκησαν κάθε άδην. Όταν είμαστε με αυτούς κανένα είδος θανάτου δεν μπορεί να μας βλάψει, διότι οι άγιοι είναι σαν αλεξικέραυνα του θανάτου.

Οι άγιοι είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι στη γη ζουν τις άγιες, αιώνιες, θείες αλήθειες. Γι᾽ αυτό και οι «Βίοι των Αγίων» αποτελούν στην πραγματικότητα την εφαρμοσμένη Δογματική, επειδή έχουν βιωθεί απ’ αυτούς όλες οι άγιες και αιώνιες δογματικές αλήθειες, σε ολόκληρη τη ζωογόνο και δημιουργική δύναμή τους. Στους «Βίους των Αγίων» φαίνεται με τον πλέον οφθαλμοφανή τρόπο, ότι τα δόγματα δεν είναι μόνον οντολογικές αλήθειες από μόνες τους και για τον εαυτό τους, αλλ᾽ ότι το κάθε δόγμα είναι πηγή της αιώνιας ζωής και της άγιας πνευματικότητας, σύμφωνα με το παναληθές Ευαγγέλιο του μοναδικού και αναντικατάστατου Σωτήρα και Κυρίου: «Τα ρήματά μου πνεύμά εστι και ζωή εστι» (Ιω. 6, 63). Διότι, κάθε «ρήμα Κυρίου, κάθε λόγος του Θεού, δίνει μία δύναμη σωστική, αγιαστική, που χαριτώνει, ζωοποιεί και μεταμορφώνει.

Χωρίς την άγια δογματική αλήθεια για την Αγία Τριάδα, δεν θα είχαμε τις θείες ενεργείες από την Αγία Τριάδα, τις οποίες αντλούμε με την ορθή πίστη, και οι οποίες μας ζωοποιούν, μας αγιάζουν, μας σώζουν και μας θεώνουν.Χωρίς την αγία αλήθεια για το Θεάνθρωπο, δέν υπάρχει σωτηρία για τον άνθρωπο, διότι από την αλήθεια αυτή, όταν την ζει ο άνθρωπος, πηγάζει η θεία δύναμη, που σώζει από την αμαρτία, από τον θάνατο, από το διάβολο. Και αυτή η δογματική αλήθεια για τον Θεάνθρωπο Ιησού μήπως δέν έχει μαρτυρηθεί σαφέστατα και εμπειρικώτατα στους βίους αναρίθμητων αγίων; Επειδή, γι᾽ αυτό ακριβώς οι άγιοι είναι άγιοι, διότι ζούν όλον τον Θεάνθρωπον Κύριον Ιησούν ως τη ψυχή της ψυχής τους, ως τη συνείδηση της συνειδήσεώς τους, τον νουν του νου τους, την ύπαρξη της υπάρξεώς τους, τη ζωή της ζωής τους. Έτσι καθένας από αυτούς βροντοφωνεί μαζί με τον θείον Απόστολον την αλήθεια: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμοί Χριστός» (Γαλ. 2, 20). – Εμβαθύνατε στους βίους των αγίων: Να, από όλους αυτούς ακτινοβολεί η χαρισματική, η ζωοποιός και σωστική δύναμη της Υπεραγίας Θεοτόκου, η Οποία τους οδήγησε από άσκηση σε άσκηση, από αρετή σε αρετή, από νίκη κατά της αμαρτίας στη νίκη κατά του θανάτου, από τη νίκη κατά του θανάτου στη νίκη κατά του διαβόλου. Αυτή τους εισάγει στήν πνευματική χαρά, όπου δεν υπάρχει οδύνη, λύπη και στεναγμός, αλλά «ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω» (Ρωμ. 14, 17)· χαρά και ειρήνη από την κερδισμένη νίκη εναντίον κάθε αμαρτίας, κάθε πάθους, κάθε θανάτου, κάθε πονηρού πνεύματος. Όλα αυτά αναμφίβολα, μαρτυρούν βιωματικά και εμπειρικά την αλήθεια του αγίου δόγματος για την Υπεραγία Θεοτόκο, που είναι πραγματικά «τιμιωτέρα των Χερουβείμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ». Αυτό το δόγμα το φυλάσσουν στην καρδιά τους οι άγιοι με την πίστη και με φλογερή αγάπην ζουν με αυτό.

Εάν δέ πάλιν θέλετε μία ή δύο χιλιάδες αναμφισβήτητες μαρτυρίες για τη ζωηφόρο και ζωοποιό δύναμη του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου, που να είναι συγχρόνως και εμπειρικές αποδείξεις της αληθείας του δόγματος του σωτηριώδους σταυρικού θανάτου του Κυρίου, ξεκινήστε με την πίστη στους «Βίους των Αγίων». Θα δείτε τότε και θα αισθανθείτε οπωσδήποτε ότι για κάθε άγιον και για όλους μαζί, η δύναμη του Σταυρού αποτελεί το αήττητο όπλο με το οποίον αυτοί νικούν όλους τους ορατούς και αόρατους εχθρούς της σωτηρίας τους. Θα δείτε, ακόμη, το Σταυρό παντού μέσα τους: στη συνείδησή τους, στο νουν τους, στη θέλησή τους, στο σώμά τους· θα τον δείτε σαν αστείρευτη πηγή σωστικών και αγιαστικών δυνάμεων που τους οδηγούν ασφαλώς από τελειότητα σε τελειότητα, από χαρά σε χαρά, έως ότου τους φέρουν στην αιώνια βασιλεία των ουρανών, «ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του προσώπου του Κυρίου το κάλλος το άρρητον».

Συνεχίζεται…