Θεολογία και Ζωή

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1)

29 Ιουλίου 2009

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1)

the-broad-and-narrow-way-the-narrow-road-to-heaven-contrasted-with-the-broad-way-to-hell

Ο πλατύς δρόμος προς την κόλαση και ο στενός δρόμος προς τον παράδεισο.

VatopaidiFriend: Το «Σοφία Σειράχ» (ή επί το πληρέστερον «Σοφία Ιησού, υιού Σειράχ») είναι ένα εξαιρετικά ωραίο και διδακτικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, που έχει πολλές συμβουλές και για την καθημερινή ζωή και πολλές απαντήσεις. Διαβάστε το και θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε πολλά πράγματα…

1 Κάθε σοφία έχει πηγή και προέλευση της τον Κύριο και εις αυτόν και με αυτόν υπάρχει αιωνίως. 2 Ποιός ημπορεί να μετρήσει τους κόκκους της άμμου των θαλασσών, τας σταγόνας της βροχής, τας ημέρας του χρόνου, που έχει ήδη παρέλθει; 3 Ποιός ημπορεί να εξιχνίαση το ύψος του ουρανού, το πλάτος της γης, τα βάθη των θαλασσών και την σοφία εις όλη αυτής την έκταση; 4 Η σοφία δημιουργήθηκε παρά του Θεού πριν από όλα τα άλλα δημιουργήματα, η δε σύνεση της φρονήσεως υπάρχει από της αιωνιότητας. 5 Πηγή σοφίας είναι ο λόγος του Θεού του Υψίστου και οι δρόμοι αυτής είναι αιώνιοι και αναλλοίωτοι. 6 Η ρίζα της σοφίας εις ποίον έχει αποκαλυφθεί εξ ολοκλήρου; Και ποιός έως τώρα γνώρισε τα σοφά αυτής σχέδια και έργα; 7 Η επίγνωση της σοφίας εις ποίον απεκαλύφθη; Ποιός την γνώρισε εις βάθος και το πολύπλευρο της γνώσεώς της ποιός το κατανόησε; 8 Ένας είναι ο απολύτως σοφός, ο πολύ φοβερός, εκείνος ο οποίος κάθεται επί του θρόνου του. 9 Ο Κύριος, αυτός ο ίδιος δημιούργησε την σοφία. Την είδε, την εξερεύνησε λεπτομερώς και την εσκόρπισε εις όλα τα έργα του. 10 Την ενέθεσε εις κάθε ζωντανό οργανισμό σύμφωνα με το μέτρο της δωρεάς του. Ιδίως όμως την χορήγησε στους ανθρώπους, οι οποίοι τον αγαπούν. 11 Η ευλάβεια προς τον Κύριο είναι δια τον άνθρωπο δόξα, καύχημα, χαρά και στέφανος αγαλλιάσεως. 12 Ο σεβασμός προς τον Κύριο τέρπει την καρδιά, δίδει ευφροσύνη και χαρά και μακροημέρευση. 13 Εις τον φοβούμενο τον Κύριο θα δοθούν καλά τέλη ζωής. Κατά δε την ημέρα του θανάτου του θα εύρη χάριν ενώπιον του Θεού. 14 Αρχή και πηγή της σοφίας είναι το να φοβάται και να σέβεται κανείς τον Κύριο. Αυτή δε η σοφία συνοδεύει τους ανθρώπους από την κοιλία ακόμη της μητρός των. 15 Η σοφία κατασκεύασε τον οίκον της αιώνιο μεταξύ των ανθρώπων και θα παραμείνει αυτή πιστή στους απογόνους των. Πλούτος σοφίας είναι το να ευλαβείται κανείς τον Κύριο. 16 Από τους καρπούς δε της σοφίας χορταίνουν και ευφραίνονται εκείνοι, οι οποίοι την κατέχουν. 17 Όλον τον οίκον, στον οποίον αυτή θα κατοικήσει, θα τον γεμίσει από επιθυμητούς θησαυρούς και τις αποθήκες από τα προϊόντα της. 18 Ολοκλήρωση και στέφανος σοφίας είναι η ευλάβεια προς τον Κύριο. Αυτή βλαστάνει συνεχώς ειρήνη και σώματος υγεία. 19 Ο Κύριος μόνος γνώρισε απολύτως και εξιχνίασε την σοφία. Αυτός σκορπίζει ως βροχή στους ανθρώπους επιστήμη και γνώσιν. Αυτός εξυψώνει και δοξάζει εκείνους, οι οποίοι κατέχουν την σοφία. 20 Ρίζα και αρχή της σοφίας είναι να ευλαβείται κανείς τον Κύριο. Οι κλάδοι του δένδρου της είναι μακροημέρευση. 21 Ο σεβασμός προς τον Κύριο απομακρύνει τα αμαρτήματα. Όταν δε μονίμως ενθρονιστεί εις την καρδία, απομακρύνει από τον άνθρωπο κάθε οργή. 22 Άνθρωπο, που κρατεί μέσα του θυμό άδικο και εχθρότητα, δεν θα εύρη δικαίωση, διότι η ορμή του θυμού του αποτελεί δι’ αυτόν πτώση και καταδίκη. 23 Ο μακρόθυμος επί ολίγον καιρόν θα δείξει υπομονή, ύστερον δέ, θα δοθεί εις αυτόν ως αμοιβή χαρά και ευφροσύνη. 24 Μέχρις ορισμένου καιρού θα κρύπτη εντός αυτού και θα κρατεί εν τη μακροθυμία του τους λόγους του. Έπειτα όμως τα στόματα των ευσεβών ανθρώπων θα διηγούνται την σύνεση αυτού. 25 Εις τους θησαυρούς της σοφίας υπάρχουν τα σοφά αποφθέγματα. Εις δε τον αμαρτωλό η προς τον Θεό ευσέβεια είναι πολύ μισητή. 26 Επιθυμείς να αποκτήσεις σοφία· Φύλασσε τας εντολές του Θεού και ο Κύριος θα σου χορηγήσει αυτήν. 27 Διότι η σοφία και η μόρφωσης πηγάζουν από τον σεβασμό προς τον Κύριο, η πίστη δέ και η πραότητα είναι χαρίσματα της ιδικής του καλοσύνης. 28 Μη γίνεσαι απειθής στον φόβο του Κυρίου και μη προσέρχεσαι προς αυτόν με παλίμβουλον και διπρόσωπη καρδία. 29 Μη υποκρίνεσαι ενώπιον των ανθρώπων και πρόσεχε στους λόγους σου. 30 Μη αλαζονεύεσαι, δια να μη πέσεις και προσάψεις εις την ζωή σου ντροπή. Ο δε Κύριος θα αποκαλύψει τα κρυπτά σου έργα και θα σε ταπεινώσει εν μέσω συναθροίσεως του λαού. Διότι δεν προσήλθες με ευλάβεια πλησίον του Κυρίου, αλλά τουναντίον η καρδία σου ήτο γεμάτη δολιότητα.

συνεχίζεται…