Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Φωτογραφίες από την εφημερίδα THE NEW YORK TIMES για τις φωτιές στην Αττική

25 Αυγούστου 2009

29732351

29731946

Δείτε κι άλλες…

29728883

29730902

29731190

new york times 6