Românesc

Paraclisul icoanei Pantanassa – Facere a lui Iosif Vatopedinul (Ρουμανικά, Romanian)

25 Αυγούστου 2009

Paraclisul icoanei Pantanassa – Facere a lui Iosif Vatopedinul (Ρουμανικά, Romanian)

100Paraclisul

Icoanei făcătoare de minuni

a Preacinstitei Născătoare de Dumnezeu

care se numeşte

Pantanassa

(Atotîmpărăteasa)

Tropar, glasul al 4-lea, Podobie: „Cel ce Te-ai înălţat pe cruce…”

Spre Născătoarea de Dumnezeu cu osârdie

să alergăm acum şi să cădem, păcătoşii,

cu pocăinţă, şi smeriţii, strigând din adânc:

Stăpână, ajută-ne,

spre noi te milostiveşte,

grăbeşte-te, căci pierim

sub mulţimea greşealelor;

să nu întorci pe robii tăi deşerţi,

căci doar pe tine nădejde te-am câştigat.

Troparul icoanei Pantanassa

Glas acelaşi, Podobie: „Degrab ne întâmpină…”

Icoană ce har reverşi,

cinstită, a Împărătesei,

pe cei ce fierbinte, cu dor,

caută harul tău,

scapă-i Sfântă Fecioară.

Ridică-mpresurările

celor ce cad la tine,

apără a ta turmă

de primejdiile toate,

pe cea care sprijinul tău

caută pururea.

Tropar, Glas acelaşi, Podobie: „Cel ce Te-ai înălţat pe cruce…”

Nu vom tăcea nicicând noi, nevrednicii,

a spune stăpânirea te, Preacurată,

căci de n-ai fi stat, mijlocind, înainte,

cine ne-ar fi izbăvit

de atâtea primejdii?

Sau cine ne-ar fi păzit

slobozi, până acuma?

De tine nu ne vom îndepărta,

căci mântuieşti, Stăpână, pe robii tăi

din toate nevoile, pururea.

Canonul

Facere a lui Iosif Vatopedinul

Cântarea 1, Glasul al 8-lea, Irmos: „Apa tracând-o…”

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Din felurite ispite, cei necăjiţi,

spre tine nădejdea

toată o îndreptăm;

Maică pururea de viaţă dătătoare

cu mijlocirea ta scapă, Pantanassa.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Atacuri de la diavoli şi de patimi,

turma-ţi împresoară

Maică, de peste tot;

ceea ce eşti mai presus de toată făptura,

cu mijlocirea ta scapă, Pantanassa.

Slavă…

A Mântuitorului Împărat,

ca adevărată

Născătoare, a Creatorului,

celor ce te cheamă, vindecare,

cu mijlocirea ta dă-le, Pantanassa.

Şi acum…

Pe toţi suferinzii cu sufletul

şi cu trupul, Maică,

de tămăduire în zori

învredniceşte-i, şi de tot ajutorul,

cu mijlocirea ta, una Pantanassa.

Cântarea a 3-a, Irmos: „Doamne, Cel ce ai făcut…”

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Tu doar, apărărtoare

te-ai arătat credincioşilor,

cu grija ta cea neadormită,

scapă-ne din nevoi,

ce rău ne copleşesc,

Maică a Împăratului,

că stăpânirea tu o ai,

una Pantanassa.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Rugămintea să o primeşti,

a celor smeriţi robilor tăi,

a celor din multe suferinţe,

şi din împresurări;

căci mijlocitoare tu

eşti, către Fiul tău, Maică;

prin rugăciuni ne mântuieşti,

una Pantanassa.

Slavă...

Pe Cuvântul cel milostiv

al lui Dumnezeu, L-ai născut,

şi izvor de milă pe tine,

la toţi te-a arătat;

deci miluieşte acum

pe cai ce sunt în necazuri,

şi izbăbeşte din nevoi,

una Pantanassa.

Şi acum…

Vistierie de daruri

a Duhului celui Sfânt,

pe tine, Fecioară Născătoare

de Dumnezeu, te ştim toţi;

şi ţie ne rugăm:

Cu mijlocirea ta izbăveşte

de sminteli ce ne cuprind,

una Pantanassa.

Mântuieşte

din primejdii pe robii tăi, Preacurată,

căci toţi, după Dumnezeu, la tine alergăm

ca la un zid tare şi apărătoare.

Caută,

prealăudată Născătoare de Dumnezeu,

cu îngăduinţă, la necazul cel cumplit al trupului,

şi durerea sufletului meu o tămăduieşte.

Sedealna, Glasul al 2-lea, Podobie: „Cele de sus…”

Ajungi pururea

cu acoperământul tău, Pantanassa,

şi ne mântuieşti

din boli şi din încercări,

pe cei ce strigăm ţie

cu osârdie: Stăpână Doamnă grăbeşte,

şi revarsă izvoarele de vindecări,

singura tămăduitoare grabnică.

Cântarea a 4-a, Irmos: „Am auzit, Doamne…”

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Ne auzi, Pantanassa,

pe cei ce chemăm

milostivirea ta,

pe cel Milostiv, care-ai născut,

şi Mântuitorul celor care te cinstesc.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Pornirea celor ce urăsc

—al mântuirii

singurul ajutor—

întoarce, şi uneltirile,

şi dăruiieşte pace, Pantanassa.

Slavă…

Tămăduind în grabă

suferinţele

robilor tăi,

îţi înalţă laude,

cei ce te cunosc, Pantanassa.

Şi acum…

Nădejde şi întărire,

şi a mântuirii

sprijin adevărat,

cei ce comoară te avem, Pantanassa,

de toată boala suntem izbăviţi.

Cântarea a 5-a, Irmos: „Luminează-ne pe noi…”

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Nori de încercări,

înspăimântatul, m-au înconjurat;

Cinstită, dăruieşte-mi al tău ajutor,

ceea ce ai purtat,

a mântuirii noastre pricină.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Scapă, Curată,

de împresurări pe robii tăi,

Născătoarea Mântuitorului Hristos,

şi dătătoarea

de mântuire celor care-ţi cer.

Slavă…

Stinge flacăra

patimilor noastre, Pantanassa,

cu roua din ale tale mijlociri,

tu, Născătoarea

Luminii de-o fiinţă cu Părintele.

Şi acum…

Vindecă, Fecioară,

neputinţele celor credincioşi,

cu veghea ta cea îngăduitoare,

şi sănătate

dă-le tuturor, cu mijlocirea ta.

Cântarea a 6-a, Irmos: „Rugăciunea mea…”

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

De moarte

şi de primejdii scapă-ne,

pe cei ce te caută cu credinţă,

şi a vrăjmaşilor asalturi în grabă

desăvîrşit le pierde din turma ta;

Împărăteasă pentru-aceasta eşti,

şi poţi, ca Maica Ziditorului.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Pe tine

grabnic ajutor ştiu că te am,

şi-adevărat liman de mântuire,

cea care norii ispitelor ridici,

şi dezlegare datoriilor îmi dăruieşti,

Pantanassa, Maica lui Dumnezeu,

ajutor sigur celor deznădăjduiţi.

Slavă…

Mă văd

în durere şi în necaz,

şi nu este în trupul meu tămăduire;

dar tu, ce singură, pe Cuvântul,

răscumpărarea-ntregii lumi, nouă-ai născut,

ridică-mă din întristări,

şi-mi dăruieşte sănătate, Pantanassa.

Şi acum…

Ca singura

de mântuire pricină,

şi scăpare celor ce comoară

te au, cu dor, la time cădem, Maică,

şi cu grija ta eliberare dobândim;

Pantanassa, acum pe noi

din stricăciune şi primejdii scoate-ne.

Mântuieşte

din primejdii pe robii tăi, Preacurată,

căci toţi, după Dumnezeu, la tine alergăm

ca la un zid tare şi apărătoare.

Curată,

ce pe Cuvântul, de negrăit prin cuvânt

ai născut în zilele cele din urmă, roagă-L,

ca ceea ce ai îndrăzneală de Maică.

Condac, Glasul al 4-lea, Podobie: „Ceea ce eşti păzitoarea creştinilor…”

Una pricină de mântuire-a credincioşilor,

şi neobosită la Dumnezeu mijlocitoare,

să nu treci cu vederea glasurile suferinzilor,

ci scapă-ne de-mpresurări

cu dragoste, pe noi

ce cu credinţă ne rugăm:

Dă-le vindecare,

şi izbăveşte de rele,

cea pururea Apărătoare

Maică, pe cei ce te laudă.

Stihira, Glasul al 6-lea, Podobie: „Toată depunându-o…”

Dă-ne nouă, robilor,

cu-a ta purtare de grijă,

multă, mare mila ta,

şi de rele scapă-ne

cu mijlocirea ta;

căci nouă pe Dumnezeu,

Preacurată, L-a adus,

şi de moarte ne-ai aliberat;

de aceea te rugăm,

vindecă pe robii tăi suferinzi,

şi dă-le lor iertare, cu

multă îndrăzneala ta de Maică;

scapă de primejdii,

şi mântuieşte pe cei care-ţi strigăm:

Mângâietoarea celor care plâng

bucură-te, cu tine este Dumnezeu.

Cîntarea a 7-a, Irmos: „Tinerii cei ce au mers…”

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Născătoare de Dumnezeu,

strălucire de soare

în icoana ta

araţi robilor tăi, şi

cu purtarea ta de grijă

mântuieşti turma ta;

binecuvântată, Curată,

ca Maica Mântuitorului.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Maică adevărată,

cei ce te cinstesc, Fecioară,

sunt pururea mântuiţi,

păziţi fiind de greşeale,

şi de toată boala,

şi cu credinţă strigăm:

Dumnezeul Părinţilor noştri

bine eşti cuvântat.

Slavă…

Vistierie şi paznic

sigur, Pantanassa, şi

acoperământ,

ne închinăm icoanei,

izvor ce ne revarsă

ale tale minuni;

şi pururea binecuvântăm

pe pruncul tău, Fecioară.

Şi acum…

Pentru suflet şi trup, tu

dăruieşti vindecare,

una Pantanassa,

la cei ce cad la tine,

cu purtarea de grijă,

cu îndrăzneală de Maică;

ceea ce pe Mântuitorul

Hristos ni L-ai născut.

Cântarea a 8-a, Irmos: „Pe Împăratul…”

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

A Împărătesei,

şi Maicii ce Ţi se roagă,

primeşte-i, Hristoase, mijlocirea,

ca să Te cinstim,

Împărate-al tuturor.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Suferinzilor

dăruieşti vindecare,

celor ce ţi se roagă cu credinţă,

şi slăvesc, Fecioară,

de negrăit a ta naştere.

Slavă…

Mir dumnezeiesc

e Pruncul tău, Fecioară;

izvor de sfânt mir a arătat

icoana ta, şi astfel

mir de minuni revarsă.

Şi acum…

Tu, Fecioară,

viforul de ispite,

şi urgia vrăjmaşilor alungă,

şi mântuieşte

pe cei care te caută.

Cântarea a 9-a, Irmos: „Cu adevărat, Născătoare…”

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Ca pricină, tot neamul,

a mântuirii noastre,

te propovăduieşte, cel creştinesc,

şi Născătoare Curată

a Mântuitorului.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Nu-mi trece cu vederea

şiroaiele de lacrimi,

cea care prin naştere ai zdrobit

al morţii bold, singura

învrednicită de Har.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

De toată bucuria

vas plin, ţi se cuvine

să te bucuri ca Maica deplinei bucurii;

de întristări pe toţi izbăveşte

cu mijlocirea ta.

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Liman e mijlocirea

ta; pe cei ce te cheamă

îi mântuieşte, Fecioară, şi-acoperă,

căci pe Hristos, mântuirea

lumii tu ai născut.

Slavă…

Cu lumina feţei tale,

ce-a strălucit odată,

mă izbăveşte de negura patimilor,

căci Născătoarea Luminii,

cu evlavie te numesc.

Şi acum…

Durere şi necazuri,

şi toată slăbiciunea,

la cei ce suferă tămăduieşte-le,

la cei ce caută, Fecioară,

al tău acoperământ.

Vrednic este cu adevărat,

să te fericim pe tine,

Născătoare de Dumnezeu,

cea pururi fericită

şi prea nevinovată

şi Maica Dumnezeului nostru.

Ceea ce eşti mai cinstită

decât heruvimii,

şi mai slăvită

fără de asemănare

decât serafimii,

care fără stricăciune

pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut,

pe tine, cea cu adevărat

Născătoare de Dumnezeu

te mărim.

Mărimurile

Mai presus de tot

ce e pământesc,

nespus mai curată

decât toate cele cereşti,

dumnezeiescul foc

când ai primit în tine,

de foc dumnezeiesc căruţă,

Fecioară, ai născut.

Atotîmpăratului cerului

Maică fiind, Curată,

te înalţi cu adevărat

peste toată făptura,

şi te cinstim cu toţii,

Pantanassa şi Fecioară,

noi lăudându-te.

Caută, Curată,

la neputinţa mea,

vezi-mi înzristarea,

o preabună Pantanassa,

vezi-mi tu, Fecioară,

a inimii durere,

şi cu iubirea ta de oameni,

lasă-mi păcatele.

Luminează-mi gândul

întunecat,

Maică a Luminii,

când mă rog cu osârdie,

până să mă afle

al morţii ceas, Fecioară,

Atotîmpărăteasă

întru lumină-aşează-mă.

Oştirile, toate, îngereşti,

Înaintemergătorul,

cei doisprezece Apostoli,

toţi sfinţii, cu Maica

lui Dumnezeu să faceţi

rugăciuni, ca să

ne mântuiască pe noi.

Stihirile, Glasul al 2-lea, Podobie: „Când pe lemn…”

Ceea ce eşti bună, ocroteşti

pe toţi care scapă cu credinţă

spre mâna ta cea tare,

câci pe alta noi nu avem,

către Dumnezeu, păcătoşii,

în primejdii şi-n întristări,

pururea mijlocitoare,

şi de tot căzuţii

sub multe păcate;

Maica lui Dumnezeu Preaînaltul,

pentru aceasta la tine cădem, izbăveşte

de toate nevoile pe robii tăi.

Primeşte, Stăpână,

rugăciunile robilor,

şi ne izbăveşte

de toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea mea

spre tine acum o pun,

Maica lui Dumnezeu,

păzeşte-mă sub acoperământul tău.