Γέρ. Εφραίμ ΒατοπαιδινόςΕιδήσεις και ΑνακοινώσειςΟρθόδοξη πίστηСрпски / Srpski

Ο Γέροντας Εφραίμ μιλά για τον μακαριστό Πατριάρχη Σερβίας Παύλο

21 Νοεμβρίου 2009

Ο Γέροντας Εφραίμ μιλά για τον μακαριστό Πατριάρχη Σερβίας Παύλο

Μεταφορά του αντίγραφου της θαυματουργού εικόνας Παναγίας Τριχερούσας στον ναό του Αγίου Σάββα στο Vračar του Βελιγραδίου.

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, Γέροντας Εφραίμ, στις 7 Ιουνίου 1997 ως εκπρόσωπος του Αγίου Όρους μετέφερε ένα αντίγραφο της θαυματουργού εικόνας Παναγίας Τριχερούσης της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου στον ιερό ναό του Αγίου Σάββα στο Vračar του Βελιγραδίου (έναν από τους μεγαλυτέρους ναούς των Βαλκανίων) κατόπιν προσκλήσεως της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Σερβίας. Κατά την επίσκεψή του αυτή είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει αρκετές φορές με τον μακαριστό Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Παύλο.

Σε μία από τις συνομιλίες αυτές ο Πατριάρχης είχε αναφέρει στον Γέροντα Εφραίμ ότι δεν επιθυμούσε ούτε και περίμενε ποτέ ότι θα γινόταν Πατριάρχης. Όταν του ανακοινώθηκε ότι εκλέχθηκε Πατριάρχης στενοχωρήθηκε πολύ. Προσευχήθηκε πολύ και δέχτηκε με ταπείνωση το θέλημα του Θεού βάζοντας όμως ένα τάμα για τον εαυτό του στην προσευχή αυτή. Η προσευχή του ήταν ως εξής: «Θεέ μου συ γνωρίζεις ότι δεν έχω τις δυνάμεις και την ικανότητα να ανταπεξέλθω σε αυτό το υψηλό λειτούργημα, να γίνω Πατριάρχης, ποτέ μου δεν το επεθύμησα ούτε κάν το σκέφτηκα. Βάζω όμως ένα τάμα από τώρα και στο εξής μέχρι να πεθάνω να σου λειτουργώ καθημερινά, και Εσύ όπως γνωρίζεις να αναπληρώνεις τις ελλείψεις μου και τις ατέλειές μου». Και όντως ο μακάριος αυτός άνθρωπος του Θεού λειτουργούσε καθημερινά, όπου και αν βρισκόταν, ακόμη και όταν ήταν εκτός Σερβίας σε αποστολές, λειτουργούσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Το σπάνιο αυτό λειτουργικό του φρόνημα και η εσωτερική ζωή που είχε τον ανέδειξαν σε αληθινό εκκλησιαστικό ηγέτη, για αυτό τον αγαπούσε πολύ ο λαός, αλλά και οι αποφάσεις που έδινε σε κρίσιμα θέματα ήταν πάντοτε σοφές και μέσα στο θέλημα του Θεού.

Δημοσιεύουμε παρακάτω και την ομιλία που έκανε ο Γέροντας Εφραίμ κατά την υποδοχή του αντιγράφου της θαυματουργού εικόνας Παναγίας Τριχερούσης στην Σερβία στις (25-5-1997 π.ημ. / 7-6-1997 ν.ημ.)

του Καθηγουμένου της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, αρχιμ. Εφραίμ
Ως Ηγούμενος της Μονής του Βατοπαιδίου και εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητος και συνόλου του Αγίου Όρους, κατ’ αυτήν την στιγμήν της υποδοχής, του αντιγράφου της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Τριχερούσης, από την ηγεσίαν της δοκιμαζομένης αδελφής Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και τον ευλαβή λαόν της, αισθάνομαι την ανάγκην να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου την Μητέρα του Θεού την Πανάχραντον Θεοτόκον, διά της οποίας την τιμήν ευρισκόμεθα σήμερον άπαντες εδώ, διότι μας ηξίωσε ως ταπεινούς δούλους και όργανά της να συνεχίσωμεν την προσπάθειαν του απεριγράπτου έργου της θείας στοργής και προνοίας της, το οποίον η ιδία πριν από οκτώ αιώνες ήρχισε στην χώραν αυτήν.
Το Ορθόδοξο Πατερικό Πνεύμα θα αναβαθμίση τη ζωή μας με την απόκτηση των αγίων αρετών της ασκήσεως, της νηστείας, της προσευχής, της φιλαδελφίας, της ταπεινώσεως και της αγάπης. Αυτό το ασκητικό πνεύμα ενεκολπώθησαν και έγιναν λαμπροί φωστήρες και οδηγοί του Σερβικού λαού, πρωτίστως οι Πατέρες μας Σάββας και Συμεών.
Το Άγιο Πνεύμα διά πρεσβειών της Κυρίας μας Θεοτόκου της Τριχερούσης θα διδάξη σοφία, φρόνηση, σωφροσύνη, δικαιοσύνη και ανδρεία στα ορθόδοξα τέκνα Του, ώστε σηκώνοντας μετά πόθου και χαράς τον ελαφρό ζυγό του Κυρίου, να δυνηθούν ενωμένοι κάτω από τη μία Ορθόδοξη πίστη μας να αντεπεξέλθουν στις δεινές δοκιμασίες που επέτρεψε ο Θεός προς παιδαγωγίαν σε σας τα πολυαγαπημένα Του παιδιά της Σερβίας, ώστε αδιαλείπτως προσευχόμενοι, εν παντί ευχαριστούντες και πάντοτε χαίροντες, κατά μίμηση των Πατέρων μας, να δοξασθή δι’ υμών το Πανάγιον όνομα του Τριαδικού ημών Θεού, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Ήταν ανάγκη η μόνη κατ’ αλήθειαν ψυχή τε και σώματι Παρθένος Μαρία να κατοικήση ως Ηγουμένη μεταξύ των παρθένων μοναχών της Μονής του Χιλανδαρίου, ώστε να συνεχίζει πάντοτε να προστατεύη, να καθοδηγή, να φωτίζει τα παιδιά της τους Μοναχούς της. Και μέσω αυτών να στέλνη από εκεί ψηλά το φως της μέχρις εδώ στον ιδικό της ορθόδοξο λαό και κλήρο της.