Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Σημαντικές πληροφορίες για το εμβόλιο

3 Δεκεμβρίου 2009

Σημαντικές πληροφορίες για το εμβόλιο

Τα δύο εµßόλια κατά της λεγόµενης «γρίπης των χοίρων” Pandemrix ®  και Focetria ® περιέχουν το ανοσοενισχυτικό σκουαλένη.

Στον άνθρωπο η σκουαλένη χορηγήθηκε ως ενισχυτής εµßολίου σε στρατιώτες των ΗΠΑ του πρώτου Πολέµου του Κόλπου. 23-27%, δηλαδή ένας στους τέσσερις από αυτούς, αλλά και εκείνους που έµειναν στο σπίτι (!), υπέστησαν την λεγόµενη νόσο του Κόλπου, η οποία χαρακτηρίζεται από χρόνια κόπωση, ινοµυαλγία (µυϊκό ρευµατισµό), µαζί µε προßλήµατα µνήµης και συγκέντρωσης, επίµονη κεφαλαλγία, υπνηλία και παρατεταµένους πόνους.

Η ασθένεια µπορεί να περιλαµßάνει χρόνια  πεπτικά προßλήµατα και δερµατικά εξανθήµατα.

Η ασθένεια από το 1991 δηλαδή 18 χρόνια δεν έχει ßελτιωθεί.

Στο 95% των εµßολιασµένων µε σύνδροµο του Πολέµου του Κόλπου, έχουν ßρεθεί αντισώµατα σκουαλένης, στους εµßολιασµένους αλλά µη αρρωστηµένους 0%.

Χρειάστηκαν περισσότερα από 10 χρόνια για να αναγνωριστούν από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας των ΗΠΑ οι ßλάßες που προκλήθηκαν.

Σε περίπτωση που η Οµοσπονδιακή Κυßέρνηση επιßάλλει τη θέλησή της και εµßολιαστούν 35 εκατοµµύρια άνθρωποι, πρέπει να αναµένεται ότι 8-9 εκατ. Γερµανοί για τις επόµενες δεκαετίες θα υποφέρουν από χρόνια κόπωση και ινοµυαλγία, κλπ.

Παρακαλώ µεταδώστε αυτό το  e-mail σε όσο πιο πολλούς γνωστούς σας.

Juliane Sacher
Ειδικός Γενικής Ιατρικής

Bergerstr. 175
60385 Frankfurt 
T: 069 – 921 8990
F: 069 – 921 89990
www.praxis-sacher.de