Μύθοι Αισώπου

Μύθοι του Αισώπου: «Γάϊδαρος και αλεπού»

23 Δεκεμβρίου 2009

Μύθοι του Αισώπου: «Γάϊδαρος και αλεπού»

Εικονογράφηση: Ελπίδα Δημόγιαννη