Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Στέφανος σε Ουράνια Κράσπεδα…

4 Ιανουαρίου 2010

Τα ουράνια κράσπεδα

στεφάνια είναι γεμάτα,

ακόμα ένα πάρε εσύ

σεβάσμιε, Γέροντα Ιωσήφ.

Συκοφαντίες άκουσα

πάλι να λεν για εσένα.

Ράγισε η φτωχή καρδιά

που σε ενοχλούν , στα ξένα……

Ο Πλάστης είπεν Γέροντας

θα δείξει την αλήθεια

και όταν φυσήξει, ο άνεμος

δε θα έχουν παραμύθια..

Χρυσόστομος , ο Άγιος

Νεκτάριος επίσης

διάβασε στο Αγιολόγιο

και θα κατανοήσεις…

Σταυραναστάσιμη η ζωή

μα η κοίμηση σημάδι,

στα ουράνια τώρα, Γολγοθάς

μα η ανάσταση προβάλλει.

Μνάσων ο παλαιός μαθητής.