Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Χαιρετισμός. Εις Βατοπαίδαν Κυρίαν.

29 Ιανουαρίου 2010

Παναγία Βηματάρισσα. Εικόνα της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου

Εκ Πνεύματος Αγίου, εκλεχθείσασα

υπέρ φύσιν σύλληψιν τεχθείσα,

των χαρίτων απάντων προικισθείσα,

υπό Αγγέλων, Άνασσα Πάντων στεφθείσα

γην και ουρανόν, συνοψίσασα.

 

Υπό Αρχαγγέλου μονίμως, τραφείσασα

μηδέ κατά διάνοιαν αμαρτήσασα,

Σωτήραν τον Ήλιον, χωρήσασα,

Αειπαρθενίαν εις αιώνας κρατήσασα

έλεος εις οικουμένην χαρίσασα.

 

Η τας επτά Πύλας Βατοπαιδίου ανοίξασα

ισαρίθμων, Εικόνων Πανσέπτων δωρίσασα,

ελθέ πειρασμών τε και οδύνης, αφήσασα.

Φρούριον άτρωτον ανθρώποις παραχωρήσασα,

κλίμαξ άυλη εαυτόν , καταστήσασα.

 

Καλάμου Τιμίου και Ζώνης, χαρίσασα

ποίον χαίρε, να είπω, συντετριμμένος ρωτήσας.

Πώς την τόλμην εβρήκα , απορήσας

γόνυν , καρδίαν ολοψύχως εις Πρόνοιαν θέσας

Κυρίας Βατοπαίδας μεσιτείαν, καλέσας.Χαιρετισμός.Εις Βατοπαίδαν Κυρίαν.

 

Εκ Πνεύματος Αγίου, εκλεχθείσασα

υπέρ φύσιν σύλληψιν τεχθείσα,

των χαρίτων απάντων προικισθείσα,

υπό Αγγέλων, Άνασσα Πάντων στεφθείσα

γην και ουρανόν, συνοψίσασα.

 

Υπό Αρχαγγέλου μονίμως, τραφείσασα

μηδέ κατά διάνοιαν αμαρτήσασα,

Σωτήραν τον Ήλιον, χωρήσασα,

Αειπαρθενίαν εις αιώνας κρατήσασα

έλεος εις οικουμένην χαρίσασα.

 

Η τας επτά Πύλας Βατοπαιδίου ανοίξασα

ισαρίθμων, Εικόνων Πανσέπτων δωρίσασα,

ελθέ πειρασμών τε και οδύνης, αφήσασα.

Φρούριον άτρωτον ανθρώποις παραχωρήσασα,

κλίμαξ άυλη εαυτόν , καταστήσασα.

 

Καλάμου Τιμίου και Ζώνης, χαρίσασα

ποίον χαίρε, να είπω, συντετριμμένος ρωτήσας.

Πώς την τόλμην εβρήκα , απορήσας

γόνυν , καρδίαν ολοψύχως εις Πρόνοιαν θέσας

Κυρίας Βατοπαίδας μεσιτείαν, καλέσας.

Μνάσων ο παλαιός μαθητής