Ορθόδοξη πίστη

Οι Άγιοι Μάρτυρες των Μεγάρων (Αδριανός, Πολύευκτος, Πλάτων και Γεώργιος)

1 Φεβρουαρίου 2010

Οι Άγιοι Μάρτυρες των Μεγάρων (Αδριανός, Πολύευκτος, Πλάτων και Γεώργιος)

Εικόνα στον Ναό των Άγίων Μαρτύρων των Μεγάρων

Είναι άγνωστος ο χρόνος και ο τρόπος του μαρτυρίου των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού, Πολύευκτου, Πλάτωνος και Γεωργίου, των οποίων οι τάφοι και τα ιερά λείψανα τους ανακαλύφθηκαν με τη Χάρη του Θεού στα Μέγαρα.

Τα χρόνια εκείνα της Τουρκοκρατίας, μεταξύ των ετών 1600-1670 ένας Μεγαρεύς που ονομαζόταν Οικονόμου θέλησε να ανεγείρει οικοδομή, στον τόπο όπου σήμερα βρίσκεται ο ναός των Αγίων Μαρτύρων. Ενώ δε οι εργάτες έσκαβαν, ένας από αυτούς αισθάνθηκε κάτω από τα πόδια του τόσο μεγάλη θερμότητα, ώστε να μη μπορεί να εργασθεί στο μέρος εκείνο. Το είπε τότε στον Οικονόμου, που βρισκόταν εκεί κοντά, ο οποίος, αφού έσκαψε βαθύτερα με τα χέρια του, βρήκε μαρμάρινη πλάκα επί της οποίας ήσαν χαραγμένα τα ονόματα των Αγίων. Τότε την ανέσυραν και βρήκαν κάτω από αυτήν τα σεπτά λείψανα των Αθλοφόρων.

Άλλα κάποιοι ιερόσυλοι, μόλις απεκαλύφθησαν τα ιερά λείψανα, τα σύλησαν και αναχώρησαν κρυφά στην Πελοπόννησο. Αναζητηθέντες όμως δεν ανευρέθηκαν, λόγω και της αδιαφορίας των Τουρκικών αρχών.

Μετά από αυτά ο Οικονόμου μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, αφού έλαβε μαζί του την πλάκα επί της οποίας ήσαν χαραγμένα τα ονόματα των Μαρτύρων, και ανέφερε στον τότε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τα γενόμενα στην πόλη των Μεγάρων.

Περί του πως ευρέθησαν στα Μέγαρα οι Άγιοι μπορούμε να συμπεράνουμε δύο πράγματα: Ή ότι αυτοί υπέστησαν διώξεις από χριστιανομάχους στις Σέρρες και εκδιωχθέντες από εκεί κατέφυγαν στα Μέγαρα, οπού τελειώθηκαν μαρτυρικά, ή ότι μαρτύρησαν στα Μέγαρα υπηρετούντες ως στρατιώτες.

 ( Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Φεβρουάριος) Εκδ. Αποστ. Διακονίας)