Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Μετάνοια και εξομολόγηση. Ομιλίες του αρχιμανδρίτη κ. Γεωργίου Καψάνη

4 Μαρτίου 2010
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=tynfCedQhZU]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zajutHinca0] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qX5U4vU5WhE] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=WhxtbSMzDzE] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=0NbYFje7wSk] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=a4SHj6VPvZ4] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Cm27SDXNh_I] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QJWQeds4ZzU]