Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Σταυρός…

16 Μαρτίου 2010

Σταυρός…

Του Σταυρού το μαρτύριον

στέφανος δόξης εις Κύριον.

Ωρούντες τα πάθη κατασπάζουμεν

Θεού παναγάπην θαυμάζουμεν.

Επί της Θείας παλάμης ο ήλος,

ανέτειλε εν ουρανοίς, Δικαιοσύνης Ήλιος.

Η λόγχη την Πάναγνην τρυπά , πλευράν

πρόσκαιρος η νίκη του πειρασμού. Τι χαρά.

Ανάστασης της οικουμένης το προοίμιον

τέλος του ανθρωπίνου γένους , το μαρτύριον.

Επί του σταυρού ο Βασιλεύς, αντί επί θρόνων

αγνώμων ο άνθρωπος εστί από αιώνων.

Πορεία ο Γολγοθάς καλών αγώνων

τρόπαιο η Ανάσταση και πληγή των δαιμόνων.

Εώρακα σου τα πάθη συντετριμμένος μη απορών

κατενόησα πως, Μονή ευρέθην υπό διωγμών.

Σιωπούσα εκουσίως ανήλθεν επί σταυρόν

υπό μάλης έχουσα βάια δορηθέντα υπο των διωκτών…

Η ευωδία όμως της συμπαθείας Της, ουρανόθεν πλημήρισεν

και της Άνασσας το έλεος , εις Ποίμνην από αιώνας ερίζωσεν.

Εκτυπώματα επτά θαυμαστά της Μορφής ,ως απόθεσεν ,

Τίμιον Κάλαμον και Σταυρόν του Υιού της εδώρησεν

και κέντρον της καρδίας Της , το Βατοπαίδιον όρισεν..

ΜΝΑΣΩΝ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ