Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Ἀνάσκαψα ὅλη τη γῆ νὰ σὲ βρῶ…

25 Μαρτίου 2010

Ἀνάσκαψα ὅλη τη γῆ νὰ σὲ βρῶ…

Ἀνάσκαψα ὅλη τη γῆ νὰ σὲ βρῶ.

Κοσκίνισα μὲς τὴν καρδιά μου τὴν ἔρημο· ἤξερα

πὼς δίχως τὸν ἄνθρωπο δὲν εἶναι πλῆρες

τοῦ ἥλιου τὸ φῶς. Ἐνῷ, τώρα, κοιτάζοντας

μὲς ἀπὸ τόση διαύγεια τὸν κόσμο,

μὲς ἀπὸ σένα – πλησιάζουν τὰ πράγματα,

γίνονται εὐδιάκριτα, γίνονται διάφανα –

τώρα μπορῶ

ν᾿ ἀρθρώσω τὴν τάξη του σ᾿ ἕνα μου ποίημα.

Παίρνοντας μία σελίδα θὰ βάλω

σ᾿ εὐθεῖες τὸ φῶς.

 

Ὁ ἄνθρωπος, ὁ κόσμος καὶ ἡ ποίηση

Νικηφόρος Βρεττάκος