Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Ιδού η Παντάνασσα..

1 Απριλίου 2010

Ιδού η Τελεία και Πάναγνος Παρθένος,

ο μελίρρυτος και ο Θεόπνευστος ούτος , Αίνος.

Ιδού η Χρυσοθείσα Ζωήν Αιώνιον , Γαστέρα

η Απαστράπτουσα Φως, η τέξασα σωτηρίας Αστέραν.

Ιδού η Παντάνασσα , των Ουρανών η Πλατυτέρα,

άλλη ουκ εστί εις αιώνας , Παρθένος Μητέρα.

Ιδού του Παντάνακτος o Αδαμάντινος Θρόνος ,

εξόριστος πλέον κατέστη , της καρδίας ο πόνος.

Ιδού του πειρασμού, το θανάσιμον ναρκοπέδιον,

Αγαλλίασης Αιτία, Κλέος Μέγιστον ,.. εις Βατοπαίδιον.

MNAΣΩΝ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ