Συναξαριακές Μορφές

Εγκύκλιος του Μητροπολίτου Αργολίδος κ.κ. Ιακώβου για το Άγιον Πάσχα

4 Απριλίου 2010

Εγκύκλιος του Μητροπολίτου Αργολίδος κ.κ. Ιακώβου για το Άγιον Πάσχα

Ο Μητροπολίτης Αργολίδος Ιάκωβος Β’

Προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα της καθ΄ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

«Αδελφοί μου εν Κυρίω αγαπητοί» (Ιακώβ, α΄16)

«Χριστός Ανέστη»

«Δεύτε λάβετε Φως εκ τον ανεσπέρου Φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον αναστάντα εκ νεκρών».

«Τί είναι αυτό πού σήμερα κάνει την Εκκλησία ν΄ αστράφτει τόσο πολύ, ρωτάει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης; Τί είναι αύτη η μεγάλη λαμπροφορία; Τί είναι αυτή η τόση φωταγωγία και χαρά;».

Και απαντάει ο ίδιος: «Ρωτάς ποια είναι η αιτία αυτών και τί είναι εκείνο πού προκαλεί αυτή την τόσο μεγάλη χαρά και λαμπρότητα; Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και όλος ο κόσμος γέμισε από αγαλλίαση». (Ε.Π.Ε. Φιλοκαλία, τόμος 18ος)Κατ΄ αυτή, λοιπόν, την Αγία και Λαμπροφορο ημέρα πού τα «πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια» (ωδή γ΄ Πάσχα) αντηχεί περίτρανα σ΄ όλη την οικουμένη, η πρόσκληση του Αναστημένου Λυτρωτή μας για μια πορεία φωτεινή, αφού ο ίδιος, ο Αναστάς Κύριος, μας είπε «εγώ είμι το φως του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ου μή περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ΄ έξει το φως της ζωής» (Ιωάν. η’ 12).

Επομένως, με το «ανέσπερο Φώς» της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού διαλύονται τα σκοτεινά νέφη, πού τόσο απειλητικά, απλώνονται παντού γύρω μας.

Διαλύονται τα νέφη της θρησκευτικής πλάνης και συγχύσεως, καθώς απ΄ τον Πανάγιο Τάφο αναβλύζει το «απρόσιτον φως» της Αναστάσεως και διανέμεται στα πλήθη των Ορθοδόξων.

Διαλύονται τα νέφη της σατανολατρείας, διότι όπως διακηρύσσει ο Ιερός Χρυσόστομος «ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες».

Διαλύονται τα νέφη των παθών και των ελαττωμάτων, εξ αιτίας των οποίων είχαμε γίνει εχθροί με τον Θεό. Τώρα «κατηλλάγημεν τω Θεώ διά του θανάτου του υϊού αυτού» (Ρωμ. ε’ 10).

Τέλος, διαλύονται τα νέφη του θανάτου και γι΄ αυτό ψάλλουμε: «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

Ως εκ τούτου, «το άχρονον Φώς», της Λαμπροφόρου Αναστάσεως, σωματικώς πάσιν ημίν επέλαμψεν» (ωδή ζ΄ Πάσχα) και οι ιδιότητες αυτού του ανεσπέρου και άχρονου φωτός, του Ιησού Χριστού, φαίνονται στα λόγια των Αποστόλων πού συνοδοιπορούσαν προς τους Εμμαούς, «ουχί η καρδία ημών καιομένη ην εν ημίν, ως ελάλει ημίν εν τη οδώ και ως διήνοιγεν ημίν τας γραφάς;» (Λουκ. κδ΄ 32). Ο Διδάσκαλος τους οδηγούσε και τους εθέρμαινε.

Αλήθεια, παρατηρεί σύχρονος Θεολόγος «τι θα συνέβαινε αν ο καθένας μας πού έχει ζήσει τη χαρά της Αναστάσεως τη μετέδιδε μόνο σε έναν άλλον άνθρωπο, άγγιζε μόνο μία άλλη ανθρώπινη ψυχή; Ο Χριστός είπε, «ουκ έρχεται η βασιλεία του Θεού μετά παρατηρήσεως» (Λουκ- ιζ’ 20). Η Βασιλεία του Θεού έρχεται με δύναμη και φως κάθε φορά πού οι πιστοί τη μεταφέρουν μαζί τους από την Εκκλησία στον κόσμο, και αρχίζουν να τη ζουν στη ζωή τους. Τότε τα πάντα, πάντοτε και κάθε στιγμή «μπορούν ν΄ ανάψουν τις καρδιές των πιστών στον ένθεο δρόμο…».

Έτσι έζησαν οι άγιοι της Εκκλησίας μας. Είναι αυτοί πού από εδώ έζησαν λουσμένοι μέσα στο φως της αιώνιας βασιλείας του Θεού, αφού πρώτα βίωσαν τον Γολγοθά του προσωπικού τους αγώνα κι ακόμα έκαναν δικό τους τον πόνο όλου του κόσμου.

Αυτό, ακριβώς, καλείται να κάνει κάθε ορθόδοξος Χριστιανός σήμερα. Ενισχυμένος με τα Ιερά Μυστήρια της Μετανοίας και της Θείας Ευχαριστίας οφείλει με το παράδειγμα του να φωτίζει και με την αγάπη του να θερμαίνει τις καρδιές των αδελφών του.

Ας γίνει, λοιπόν, σύνθημα όλων μας και ιδιαιτέρως των νέων μας το χαρμόσυνο προσκλητήριο της Εκκλησίας μας: «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός, και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών»· δηλαδή «ως τέκνα φωτός» (Εφ. ε΄ 8) να περιπατήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας «εν καινότητι ζωής» (Ρωμ. στ’ 4), ώστε με το φωτεινό παράδειγμά μας να διακηρύττουμε, προς κάθε κατεύθυνση την πίστη μας στον Αναστάντα Κύριο μας και στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία Του.

Ας ευχηθούμε η Χάρις και η ευλογία του Αναστάντος Κυρίου μας να καταυγάσει με το «ανέσπερο φως Του» το Έθνος μας, την κοινωνία μας, τις οικογένειές μας, τους πάσχοντας και εν ανάγκαις ευρισκομένους αδελφούς μας και κυρίως τους νέους μας. Αμήν.

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Ο Μητροπολίτης

Διάπυρος προς Χριστόν Αναστάντα

Ναύπλιον, Άγιον Πάσχα 2010