Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Επανεύρεση Αγίου Λειψάνου Αγίου Νικοδήμου (με πλούσιο φωτογραφικό υλικό)

21 Απριλίου 2010

Επανεύρεση Αγίου Λειψάνου Αγίου Νικοδήμου (με πλούσιο φωτογραφικό υλικό)


Δεύτερη Ἀνάσταση ἔζησε  τό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου Πεντάλοφου Γουμένισσας

Χαρά καί εὐφροσύνη κατέκλυσε τίς καρδιές τῶν μοναχῶν καί τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι παραβρέθηκαν στήν πανηγυρική τελετή τῆς ἐπανευρέσεως τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στήν ὁμώνυμη Μονή του, στόν Πεντάλοφο Γουμένισσας Κιλκίς, τό Σάββατο 17-4-2010.

Τό ἱερό λείψανο πού ἐπεστράφη μέ τρόπο θαυματουργικό ὕστερα ἀπό ἐπέμβαση τοῦ ἁγίου, ἦλθε στήν παλαιά του θέση, μέσα στό Καθολικό τῆς Μονῆς, πρός ἀγαλλίαση τόσο τῆς Ἀδελφότητας ὅσο καί τῶν ἑκατοντάδων πιστῶν, φίλων τῆς Μονῆς, οἱ ὁποῖοι εὐλαβῶς στέκονταν μέ δέος ἐμπρός στά ἐξαίσια τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἅγιος εὐγενικά ἤλεγξε τόν ἱερόσυλο καί πέτυχε τή μετάνοιά του, μιλώντας του μέ τήν ἴδια εὐγένεια ἀπό τήν ὁποία ἐμποτίζονται ὅλα τά θεόσοφα συγγράμματά του.

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ξαναγύρισε στό σπίτι του, ὅπως ὁ Ἴδιος ὀνόμασε τό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου. Ἐξ ἀρχῆς δέ αὐτό ἀπετέλεσε Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους.

Νά σημειωθεῖ ὅτι τό ἱερό λείψανο ἐκλάπη στίς 15-3-2010 καί ἐπανῆλθε μέ θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ Ἁγίου στίς 15-4-2010. Ἡ πανηγυρική τελετή ἐπανόδου ἔλαβε χώρα τό Σάββατο 17-4-2010, τό ἀπόγευμα στίς 6μ.μ., ἀπ᾿ ὅπου καί οἱ φωτογραφίες.