Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Νέος Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους ο κ. Αρίστος Κασμίρογλου

29 Απριλίου 2010

Σύμφωνα με πληροφορίες του Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων «Romfea.gr», νέος Πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους αναλαμβάνει ο κ. Αρίστος Κασμίρογλου.

Ο κ. Αρίστος Κασμίρογλου, είναι πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών, συνταξιούχος διευθυντής της ΕΥΔΑΠ και σημαίνον στέλεχος του Συλλόγου «Φίλοι του Αγίου Ορους».

Συγκεκριμένα ο κ. Κασμίρογλου, γεννήθηκε στην Αθήνα από μικρασιάτες γονείς και υπηρέτησε ως Σμυνίας στην Αεροπορία.

Από τον Οκτώβριο 1996 μέχρι σήμερα κατείχε την θέση του αναπληρωτού διοιηκητού του Αγίου Όρους και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Άγιον Όρος, την Εκκλησία της Ελλάδος και γενικά από όλο τον Εκκλησιαστικό χώρο.

Επίσης, να αναφερθεί, ότι από το 1999 ως το 2004 προσέφερε αμισθί τις υπηρεσίες του, ως Διευθυντής του Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος και σήμερα μετέχει ως τακτικό μέλος της Συνοδικής Επιτροπής Τύπου – Δημοσίων Σχέσεων και Διαφωτίσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τέλος, με το Άγιον Όρος ασχολείτε από το έτος 1977 ως ιδρυτικό μέλος και γραμματέας των «Φίλων του Αγίου Όρους».