Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Προσευχή για την παρασκευή Πρόσφορου για την Θεία Λειτουργία

16 Μαΐου 2010

Προσευχή για την παρασκευή Πρόσφορου για την Θεία Λειτουργία

Εις το ποιήσαι προσφοράς

Τρισάγιον

Ευχαριστώ Σοι Κύριε ο Θεός μου , ότι και πάλιν κατηξίωσάς με τον ανάξιον ποιήσαι τους άρτους τούτους και μετά καθαράς καρδίας προσφέρειν τώ αγίω ναώ Σου , αντίδωρον των πλουσίων και ανεκφράστων δωρεών Σου.

Σε παρακαλούμεν, ποιητά ουρανού και γής , κατάπεμψον την πανσθενή χάριν Σου, ώστε γενέσθαι τα δώρα ταύτα ευπρόσδεκτα τώ Αγίω Σου θυσιαστηρίω.

Ικετεύομεν Σε ,φιλάνθρωπε Κύριε, πρόσδεξαι ταύτα , ως προσεδέξω Αβελ, Μελχισεδέκ και Αβραάμ την θυσίαν, των ποιμένων την δοξολογίαν, των Μάγων τα δώρα, της πόρνης τα δάκρυα, του ληστού την ομολογίαν, του Πέτρου την μετάνοιαν, των Μυροφόρων γυναικών τα θυμιάματα και δεόμεθά Σου, πρεσβείαις της Παναχράντου Μητρός Σου, πάντων Σου των Αγίων και του Οσίου πατρός ημών Ευφροσύνου του Μαγείρου, πάντοτε προσφέρειν Σοι ταύτα ακατακρίτως.

Αμήν