Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Φωτορεπορτάζ από την εγκατάσταση του Διοικητή του Αγ. Όρους Κασμίρογλου

13 Ιουνίου 2010

Φωτορεπορτάζ από την εγκατάσταση του Διοικητή του Αγ. Όρους Κασμίρογλου

Του Αιμίλιου Πολυγένη

Με αγιορείτικη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010 στις Καρύες, η τελετή εγκατάστασης του νέου πολιτικού Διοικητή του Αγίου Όρους κ. Αρίστου Κασμίρογλου.

Να αναφερθεί ότι ο νέος Πολιτικός Διοικήτης του Αγίου Όρους, έφτασε στο Πρωτάτο στις 17:15, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τον Πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους Γέρων Συμεών Διονυσιάτη, τους Αντιπροσώπους των 20 Ιερών Μονών και τον φιλοαγιορείτη Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μάρκο Μπόλαρη.

Ο κ. Αρίστος Κασμίρογλου ασπάσθηκε με την σειρά τους Αγιορείτες Πατέρες και εν συνεχεία προσκύνησε το Ευαγγέλιο και εισήλθαν όλοι μαζί στο Πρωτάτο.

Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η Δοξολογία ο κ. Κασμίρογλου προσκύνησε την εικόνα “Άξιον Εστί”, και αμέσως μετά (18:10) έγιναν οι καθιερωμένες προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις.

Να σημειωθεί, ότι στην τελετή παρέστη και ο Διευθυντής του Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων “Romfea.gr” Αιμίλιος Πολυγένης, ο οποίος ευχήθηκε στον νέο Πολιτικό Διοικητή του Αγίου Όρους κ. Κασμίρογλου, να βοηθήσει την Αθωνική Πολιτεία με όλες του τις δυνάμεις και να είναι πάντοτε ένας συνδετικός κρίκος ενότητας μεταξύ Πολιτείας και Αγίου Όρους.

Στη προσφώνησή του ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέρων Συμεών Διονυσιάτης, μεταξύ άλλων τόνισε: “Η καθ’ ημάς λοιπόν Ιερά Κονότης του Αγίου Όρους Άθω, αποτελούσα την συλλογικήν διοικητικήν αρχήν του Ιερού τούτου Τόπου και την πλέον επίσημον εκπροσώπησιν συνόλου του αγιορείτικου πληθυσμού, Σας υποδέχεται σήμερον υπό την νέαν Υμών ιδιότητα κατά την έκπαλαι κρατούσαν τάξιν εις το Διοικητικόν Κέντρον του Πρωτάτου, ένα χώρον-σύμβολον της αγιορείτικης ιδέας και του πνευματικού κόσμου, από τον οποίον αυτή ήντλησεν και αντλεί την υπόστασιν, την ακμήν και στην συντήρησιν ανά τους ένδεκα και πλέον αιώνας της γνωστής ιστορίας της”.

῾Δυστυχώς η συγκυρία τόσον δια την χώρα γενικώς, όσον και διά τον Άγιον Όρος ειδικώτερον, δεν είναι ιδανική. Παρά ταύτα αισθανόμεθα έτι εντονωτέραν την προσδοκίαν ενός παταχόθεν κλονιζομένου κόσμου όπως εύρη εις την Αθωνικήν Πολιτείαν όασιν πνευματικής παρακλήσεως. Καμπτόμεθα υπό το βάρος της ιστορικής ευθύνης, ελπίζομεν δε εις μόνην την συναντίληψιν της Παναχράντου Θεοτόκου, εναποθέτοντες καθ’ ημέραν ενταύθα μετά δακρύων ενώπιον της σεπτής εικόνος της του «Άξιον Εστί» την αγωνίαν και τον πόθον μας διά την διατήρησιν αλωβήτου της ιδιοπροσωπίας του αγιορειτικού πνεύματος, η θαυμαστή διάρκεια και ακμή του οποίου επετέυχθη με την βοήθειαν του Θεού χάρις εις την εν Χριστώ ελευθερίαν του προνομιακού και εξαιρετικού καθεστώτος αυτοδιοικήσεως της Αγιωνύμου ταύτης Πολιτείας῾, πρόσθεσε ο π. Συμεών.

Αναφερόμενος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τόνισε: ῾Γνωρίζομεν ότι εις τον τραχύν τούτον αγώνα έχομεν αφ’ ενός μέν ανεκτίμητον στήριγμα την πατρικήν ευλογίαν του μαρτυρικού Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την ανωτάτην πνευματικήν εποπτείαν και την κανονικήν δικαιοδοσίαν του οποίου μετά καυχήσεως τελούμεν, αφ’ ετέρου δε πιστόν αρρωγόν και συμπαραστάτιν την Ελληνικήν Πολιτείαν, υπό την Κυριαρχίαν και προστασίαν της οποίας έχομεν την δυνατότητα να ανύωμεν απερίσπαστοι τον μοναχικών ημών δόλιχον῾.

“Αυτήν την Πολιτείαν λοιπόν δι’ Υμών, ως κυρίως και κατ’ εξχήν εκπροσώπου της, καλούμεν σήμερον όπως σταθή εις το πλευρόν μας εις τον προκείμενον κοινόν αγώνα, έχουσα Υμάς, εν τω πλαισίω των αρμοδιοτήτων Σας, πιστόν φύλακα της τηρήσεως των αγιορειτικών καθεστώτων και του συνταγματικώς κατωχυρωμένου Καταστατικού Χάρτου, ως ανακεφαλαιώσεως και συνοπτικής απορροίας, κατά την ιδίαν αυτού διατύπωσιν, των «Αυτοκρατορικών Χρυσοβούλλων τε και Τυπικών, Πατριαρχικών Σιγιλλίων, Σουλτανικών Φιρμανίων, ισχυόντων Γενικών Κανονισμών και αρχαιοτάτων Μοναχικών Θεσμών και Καθεστώτων”, πρόσθεσε ο Πρωτεπιστάτης Συμεών.

Τέλος, υπογράμμισε ότι “Γνωρίζομεν ότι παραβιάζομεν θύρας ανεωγμένας επαναλαμβάνοντες, δια την ιστορίαν και χάριν της τελετής ταύτης, ότι το μυστικόν μιας επιτυχούς και καρποφόρου διακονίας προς τον Ιερόν τούτον Τόπον, θα είναι η αγαστή συνεργασία και συνεννόησις μεταξύ αλλήλων εν πνεύματι αγάπης, καλοπιστίας, θυσίας και αλληλοσεβασμού. Ταύτην την αρχήν, η μάλλον την συνέχειαν, κηρύττοντες, Σας ευχόμεθα πάσαν από Θεού ενίσχυσιν και την ευλογίαν της Υπεραγίας Θεοτόκου”.

Ακουλουθεί η ομιλία του κ. Αρίστου Κασμίρογλου, νέου Πολιτικού Διοικητή του Αγίου Όρους:

«Ζητώ και εύχομαι να έχω την ευλογία Σας, την ευλογία και ευχή όλων των Πατέρων του Αγίου Όρους και αυτών που είναι ορατοί ανάμεσά μας και αυτών που είναι μεταξύ μας εν πνεύματι. Και πάνω απ’ όλα δέομαι να έχω την ευλογία και στήριξη της Κυρίας αυτού του Τόπου, της αληθινής Κυβερνήτριας και Διοικήτριας, της Παναγίας.

Αισθάνομαι την ανάγκη να Σας εκφράσω τις ολόθερμες ευχαριστίες και την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου για την συγκινητική παρουσία και συμμετοχή Σας να ζητήσω την συμπαράσταση και συνεργασία Σας.

Μοναδικός σκοπός και στόχος μου είναι να συνεχίσω να υπηρετώ την Αθωνική Πολιτεία με περισσότερο ζήλο και χρόνο, ώστε μαζί Σας να συμβάλλω στην συνέχιση και επαύξηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας αυτού του χώρου με την επίδραση και αποδοχή που, πραγματικά και δικαίως, της ανήκει.

Η, περισσότερο από τριάντα χρόνια, σχέση μου με τον εξαίσιο Άθω με δίδαξε, μεταξύ άλλων, την μεγάλη σημασία της προνομιακής αυτοδιοικήσεως της Αγιώνυμης Πολιτείας ως βασικού θεσμικού παράγοντα διατηρήσεως και διαφυλάξεως της μοναχικής ζωής και παραδόσεως περισσότερο από χίλια χρόνια. Στην δική σας ευαισθησία και εμμονή για την προάσπιση και διατήρηση των αγιορειτικών θεσμών και προνομίων, προσθέτω τις μικρές δυνάμεις μου.

Ανεκτίμητο στήριγμα στον δύσκολο και τραχύ αγώνα Σας είναι το μαρτυρικό Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπό την ανωτάτη πνευματική εποπτεία και την κανονική δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεστε και προς το οποίο στρέφω με ευλάβεια και σεβασμό το βλέμμα μου, παρακαλώντας το με υική αφοσίωση να με ευλογεί και να με στηρίζει.

Είμαι βέβαιος ότι, η Πολιτεία, όπως έπραξε πάντοτε, θα ενσκήψει με ενδιαφέρον στα εύλογα και δίκαια αιτήματα του Ιερού Τόπου, θα είναι δε ιδιαίτερη ευλογία και τιμή για μένα ο ρόλος του μεσολαβητή.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προκατόχους μου Διοικητές για το έργο που προσέφεραν και το οποίο φιλοδοξώ, συν Θεώ, να συνεχίσω και να βελτιώσω.

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τους κυρίους Σταύρο Ψυχάρη και Γεώργιο Δαλακούρα, με τους οποίους συνεργάστηκα και στους οποίους εύχομαι υγεία και κάθε καλό.

Η παρουσία μου εδώ είναι σημαντική από πλευράς χρόνου. Στο κόσμο έχει μεγάλη σημασία το φαίνεσθαι. Στον κόσμο είναι καθοριστικές οι σχέσεις. Εδώ οι σχέσεις μετρούν, είναι μυστικές και αναπτύσσονται μέσα στην ταπείνωση. Στον κόσμο έχει τον πρώτο λόγο η ισχύς. Εδώ έχει το ανίσχυρο.

Αυτό το μυστικό και ανίσχυρο επέτρεψε ο Θεός να υπηρετήσω αναλαμβάνοντας καθήκοντα διακονητού στο Περιβόλι της Παναγίας.

Πηγή: http://www.romfea.gr/component/content/article/13/5163-Φωτορεπορτάζ-από-την-εγκατάσταση-του-Διοικητή-του-Αγ-Όρους-Κασμίρογλου