Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Ενέργεια: Ρεύμα από σκουπίδια

17 Ιουνίου 2010

Ενέργεια: Ρεύμα από σκουπίδια

Μετατρέπει το μεθάνιο από περιβαλλοντική απειλή σε ενέργεια, απαλλάσσοντας την ατμόσφαιρα από 110.000 επιπλέον τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Mε πρώτη ύλη τα σκουπίδια, που έχουν μηδενική αξία, και τελικό προϊόν το βιοαέριο, που έχει μεγάλη εμπορική αξία, η μονάδα αξιοποίησης βιοαερίου της ΒΕΑΛ Α.Ε. στα Ανω Λιόσια έχει πετύχει στο σύντομο διάστημα της λειτουργίας της κάτι εξαιρετικό: να είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτό τον τομέα. Μια «πράσινη» επιχειρηματική προσπάθεια που εντάσσεται στις ΑΠΕ και μπορεί, ως εναλλακτική λύση, να συμβάλει στην ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας, για όσο ακόμη συνεχίζεται η υγειονομική ταφή απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, συνεισφέρει στη διαχείριση των σκουπιδιών (ανάκτηση – αξιοποίηση) στο λεκανοπέδιο της Αττικής και υποκαθιστά άλλα ρυπογόνα καύσιμα, όπως το λιγνίτη.

Παράγει 23,4 MW ετησίως

Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας της εταιρείας, οι οποίες κατασκευάστηκαν και λειτουργούν από την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ, το βιοαέριο δεσμεύεται από τους χώρους όπου βιοδιασπώνται τα σκουπίδια (τα επονομαζόμενα «κύτταρα»), καθαρίζεται από τυχόν προσμείξεις και οδηγείται σε μηχανές εσωτερικής καύσης, όπου αναφλέγεται ελεγχόμενα για να παρaγάγει ηλεκτρισμό. «Ετσι, όχι μόνο αποτρέπουμε τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, μετατρέποντας το μεθάνιο στο σχετικά πιο «αβλαβές» CO2, αλλά και παράγουμε ρεύμα το οποίο μεταφέρεται στο δίκτυο ηλεκτρισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κώστας Βεργανελάκης, διευθυντής λειτουργίας της ΗΛΕΚΤΩΡ. Το πλεονέκτημα, μάλιστα, αυτής της διαδικασίας είναι ότι η άντληση του βιοαερίου από ένα «κύτταρο» ξεκινά αφότου αυτό σταματήσει να δέχεται απορρίμματα, γεγονός που σημαίνει πως αξιοποιείται περαιτέρω και παράγει ηλεκτρική ενέργεια ένας χώρος που κανονικά θα ήταν πλέον άχρηστος.

Πηγή: http://agiabarbarapatras.blogspot.com/2010/06/i.html