Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΑνέκδοτα - Χιούμορ

Ο ρόλος της γυναίκας στην οικογένεια (αγιορείτικο ανέκδοτο)

27 Ιουλίου 2010

Ο ρόλος της γυναίκας στην οικογένεια (αγιορείτικο ανέκδοτο)

Το ακούσαμε από κάποιους πατέρες στο Άγιο Όρος και σας το μεταφέρουμε:

Ο άνδρας είναι η κεφαλή τηε οικογένειας ενώ η γυναίκα είναι ο λαιμός· και φυσικά όπου διατάξει ο λαιμός πηγαίνει το κεφάλι…