Θεολογία και Ζωή

Ο Κακαβέλας και η Κόλαση

5 Αυγούστου 2010

Ο Κακαβέλας και η Κόλαση

Άλλη φορά πάλι, λένε, πώς ό «Κακαβέλας» πήγε στη Ρώμη, παρουσιάστηκε στό Βατικανό σάν πολίτης και ζήτησε από τόν Πάπα νά αγοράσει την Κόλαση.

Ο Πάπας, χωρίς νά ξέρει ποιος είναι αυτός πού παρουσιάσθηκε μπροστά του, τού απάντησε:

—  Η Κόλαση, παιδί μου, δεν πουλιέται, γιατί είναι φτιαγμένη γιά τό διάβολο και γιά τους αμαρτωλούς ανθρώπους.

Ο Κακαβέλας όμως επέμενε πώς θέλει νά την αγοράσει, όσα χρήματα κι άν θά του στοίχιζε.

Τότε, ο Πάπας, γύρεψε ενα υπέρογκο χρηματικό ποσό γιά τήν αξία της Κόλασης καί τούτο  τό έκαμε μέ τήν σκέψη ότι επειδή δέ θά έχει αυτά τά χρήματα νά δώσει θά τόν αποφύγει.

Ο Κακαβέλας όμως μέ ευχαρίστηση δέχτηκε τήν πρόταση του Πάπα, έδωσε όλα τά χρήματα πού του ζήτησε καί τόν παρεκάλεσε νά του κάνει επίσημο συμβόλαιο μέ τήν σφραγίδα καί τήν υπογραφή του.

Ο Πάπας μη υποπτευόμενος τί μπορούσε αργότερα αυτός νά κάνει, τού έδωσε επίσημο σφραγισμένο καί υπογεγραμμένο έγγραφο, πού ομολογούσε τήν αγοραπωλησία της Κολάσεως.

Τήν άλλη μέρα, ο Κακαβέλας, δημοσίευσε μέ πολύ μεγάλα γράμματα, στον ημερήσιο τύπο, ότι «από τόν Πάπα αγόρασα τήν Κόλαση μέ επίσημη συμβολαιογραφική πράξη καί δέν επιτρέπω τού λοιπού σέ κανέναν νά μπεί μέσα σ’ αυτήν. Έτσι υποχρεωτικά καί χωρίς καμιά άλλη πληρωμή ή διαδικασία θα πηγαίνουν όλοι στον Παράδεισο».

«Δέν χρειάζεται λοιπόν από τώρα καί μπρος νά αγοράζετε συγχωροχάρτια, επειδή καί τό “Πουργατόριο” τό καθαρτήριο καμίνι τού πυρός, θά σταματήσει νά λειτουργεί, γιατί απλούστατα εφόσον θά κλείσω τήν Κόλαση, η είσοδος γιά τόν Παράδεισο θά είναι ελεύθερη σέ όλους. Θά πρέπει όμως όλοι οι άνθρωποι πού επιθυμούν νά πάνε στον Παράδεισο νά είναι καλοί άνθρωποι και υποχρεωτικά νά κάνουν καλά έργα χριστιανικά».

Μετά απ’ αυτό τό δημοσίευμα, ο κόσμος του Πάπα, στή Δύση, σταμάτησε νά αγοράζει τά λεγόμενα συγχωροχάρτια, με τα οποία, ο Πάπας, έβγαζε τους αμαρτωλούς από την Κόλαση πού βρίσκονταν. Κατά τό δόγμα των Δυτικών, οι υπόδικοι στό «Πουργατόριο πυρ» δηλαδή στό καθαρτήριο καμίνι, στο οποίο ή ψυχή του αμαρτωλού θά καθότανε 50, 100 ή καί περισσότερα χρόνια, γιά νά καθαριστεί από τίς αμαρτίες της καί μετά για να πάει στον Παράδεισο, έπρεπε να πάρει συγχωροχάρτι από τον Πάπα, εφόσον θά πλήρωναν οι συγγενείς του αποθανόντος, ανάλογα με τίς αμαρτίες του, χρηματικά ποσά, τα οποία, ό Πάπας θά κανόνιζε. Τότε ή ψυχή εκείνη θά πήγαινε κατ’ ευθείαν στον Παράδεισο χωρίς καμμία καθυστέρηση.

Με τόν τρόπο αυτόν, ο Πάπας, εισέπραττε μεγάλα χρηματικά ποσά γιά τό ταμείο του, από τους αφελείς πιστούς χριστιανούς του. Όλα αυτά όμως, μετά την αγορά της Κολάσεως από τόν Κακαβέλα, σταμάτησαν κι ο Πάπας τότε κατάλαβε τή ζημιά πού έπαθε, και σάν έμαθε

ποιος ήταν αυτός πού πήρε τήν Κόλαση, του έδωσε τήν ονομασία «Κακό-βέλος» κατά τών Δυτικών.