Άγ. Παΐσιος ΑγιορείτηςΆγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Οι Τούρκοι έχουν τα κόλλυβα στο ζωνάρι (Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης)

27 Αυγούστου 2010

Οι Τούρκοι έχουν τα κόλλυβα στο ζωνάρι (Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης)

– Γέροντα, φοβόμαστε τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.