Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Σεβασμ. Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος: «Μη στεναχωρείστε αδελφοί αν σας κυνηγούν οι συνασκητές σας» – Metropolitan Chrysostomos of Myra: “Do not worry, brothers, if your fellow monks are chasing after you”

20 Οκτωβρίου 2010

Σεβασμ. Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος: «Μη στεναχωρείστε αδελφοί αν σας κυνηγούν οι συνασκητές σας» – Metropolitan Chrysostomos of Myra: “Do not worry, brothers, if your fellow monks are chasing after you”

πηγή: Romfea.gr
Με κατάνυξη και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε σήμερα η εορτή του Αγίου Ευδόκιμου του Βατοπαιδινού στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, παρουσία 600 πιστών από όλη την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 16 Οκτωβρίου 2010 έφτασε στις 4μ.μ. στην Ιερά Μονή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος προσκεκλημένος της Μονής για να προεξάρχει των εορτασμών.

Το απόγευμα της Κυριακής, 17 Οκτωβρίου 2010 άρχισε η πανηγυρική αγρυπνία.

Στο δεξιό χορό έψαλλε η χορωδία των πατέρων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου και ο ιερομόναχος Αντύπας από το παρά τις Καρυές Ιβηρητικό Ιερό Κελλί της Αγίας Άννης, ενώ στον αριστερό χορό έψαλλαν οι πατέρες από το κελλί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου· του Ιερομ. Γρηγορίου και ο π. Ιωσήφ από τη Βίγλα καθώς επίσης και οι πατέρες της Μονής Βατοπαιδίου.

Εφημέριος ήταν ο π. Χρυσόστομος (του Ιερού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου της Μονής Κουτλουμουσίου) επίσης παρεβρέθηκε ο Γέροντας Μωϋσης και ο π. Γεράσιμος Αγιοπαυλίτης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο Μεγάλο Συνοδικό της Μονής μίλησαν ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Μύρων, ο καθηγούμενος της Μονής Γέροντας Εφραίμ και ο γέροντας Μωυσής Αγιορείτης για την προσωπικότητα του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ευδόκιμου του Νεοφανούς και Θαυματουργού, την προσφορά του μοναχισμού σε συνάρτηση με τον πειρασμό στον οποίο εδώ και δύο χρόνια υπόκειται η Μονή του Βατοπαιδίου.

Κατά τη διάρκεια της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος έκανε την εις πρεσβύτερον χειροτονεία του π. Θεοφάνους Βατοπαιδινού ο οποίος και προσφώνησε τον υποψήφιο ως εξής:

«π. Θεοφάνη!

Αν και δεν επιτρέπει ο χώρος και ο χρόνος φιλοσοφίες και διλογισμούς, επιθυμώ παρά ταύτα, με πολύ λίγα λόγια, να σού υπενθυμίσω χρυσορρημονικώς τα ακόλουθα:

«…, ο Θεός ουκ αγγέλους έδωκεν ημίν διδασκάλους, ουδέ τον Γαβριήλ άνωθεν κατενέγκων έπέστησεν αυτού ταις αγέλαις, αλλ’ απ’ αυτού του ποιμνίου αναλαμβάνων ποιεί ποιμένας, απ’ αυτών των προβάτων τον αγελάρχην, ίνα συγγνωμικός η τοις αρχομένοις, και την οικείαν εννοών, μή επαίρηται κατά των ποιμαινομένων, αλλ’ έχη χαλινόν και ταπεινοφροσύνης υπόθεσιν του οικείου συνειδότος την ανάγκην».

Και παρακάτω συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ουκ άγγελοι ουδέ αρχάγγελοι, αλλ’ άνθρωποι ταις Εκκλησίαις εφεστήκασιν, ίνα δύνωνται συναλγείν τοις ομογενέσι, το των οικείων αμαρτημάτων συνειδός μέγιστον διδασκάλιον ταπεινοφροσύνης έχοντος».

Αυτά και μόνο αυτά χωρίς κανένα σχόλιο έχω να σου υπενθυμίσω πατέρα Θεοφάνη αύτη την ιερή στιγμή πριν εισέλθεις εις τα ενδότερα του Θυσιαστηρίου. Εάν δε είσαι σύμφωνος, δεν μπορεί άλλωστε να γίνει διαφορετικά, είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου!»

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και πριν από τη διανομή του αντιδώρου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μύρων και πάλι, χειροθέτησε τον εορτάζοντα ιερομόναχο Ευδόκιμο Βατοπαιδινό σε πνευματικό, τον οποίο και προσφώνησε με πολύ σύντομο αλλά συνάμα και πολύ πνευματικό λόγο

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε τράπεζα κατά τη διάρκεια της οποίας αφού μετέφερε τις ευχές και ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μίλησε ο Σεβασμιώτατος λέγοντας τα εξής:

«Πανοσιολογιώτατε άγιε Καθηγούμενε, Αγαπητοί Βατοπαιδινοί πατέρες και αδελφοί, Φιλέορτος συνάθρησης!

Τράπεζα άνευ λόγου, φάτνη αλόγων! λέγει ένα γνωμικό. Γι’ αυτό και τα διάφορα αναγνώσματα στις μοναστηριακές τράπεζες.

Εξ αυτής της αφορμής και ο ομιλών λαμβάνει το λόγο για να σας απευθύνει σκέψεις τινάς, ίσως χρησίμους για την περίπτωση.

«Τράπεζα γάρ άπό ευχής αρχομένη, και εις ευχήν καταλήγουσα, ουδέποτε υστερηθήσεται, αλλά πηγής δαψιλέστερον άπαντα ημίν οίσει τα αγαθά».

Και πριν απ΄ όλα ευχαριστούμε όλοι οι συν εμεοί συνοδίτες για τη φιλοξενία και τη δοχή εξ αφορμής της γιορτής του Αγίου μας Ευδόκιμου.

«Ουδείς άχθεται εν εορταίς, ει μή ο αγνοών την δύναμιν των εορτών». Τι μας φέρνει λοιπόν στο νου και το διαλογισμό η σημερινή Βατοπαιδινή γιορτή! Ευδοκία πνευματική και τελείωση. Ως πνευματικοί άνθρωποι επιχειρούμε βεβαίως να ευδοκιμούμε, άλλά πολλές φορές οι ανθρώπινες αδυναμίες δεν μας το επιτρέπουν πάντοτε και αστοχούμε.

Αυτό όμως δεν πρέπει να μας αποπαίρνει και να απελπιζόμαστε. Γι’ αυτό άλλωστε χρειάζεται η συνεχής προσευχή, και πάλιν και πολλάκις, με την δυνατότητα αυτή προσπαθούμε να φτάσουμε στο ύψος της τελείωσης!

«Μή δη θορυβώμεθα, ει τινές σκανδαλίζονται, αλλά και υπέρ τούτων ευχαριστούμεν τω Θεώ, ότι ευδοκιμοτέρους ημάς ποεί».

Γι’ αυτό μή στεναχωρείστε αδελφοί μου αν σας κυνηγούν οι συνάδελφοι και συνασκητές σας συνταύτιζα με νοΐ με το πολύ εν παντελεί αγνοία διατελούν κοινόν!

Είναι πολύ φυσικό να πετροβολούνται τα καρποφόρα δένδρα, ενώ τα άγρια δεν τα πειράζει κανείς! «Ου γαρ δη αι θλίψεις μόνον, αλλά και αυτοί οι πειρασμοί λαμπρότερους ημάς εργάζονται» (αυτόθι).

Εσείς μην απαντάτε με αντίπραξη. «Ρίζα γάρ πάντων αγαθών έστιν η υπομονή, μήτηρ ευσέβειας, κλάδος ευφροσύνης, καρπός αμάραντος, πύργος ακαταμάχητος, λιμήν αχείμαστος».

«Ώσπερ ουδέν όφελος οικίας, ου πόλεως, ου θυρών, εάν μή ώσιν οι φυλάσσοντες, και ειδότες πότε μή κλείειν, πότε δε ανοίγειν· ούτως ουδέ μοναχώ των άλλων κατορθωμάτων όφελος, αν μή λογισμός η θυρωρός των αυτού βουλευμάτων, την κλείσιν και την άνοιξιν της καρδίας μετά ακριβείας και πολλής επιστήμης επιτετραμμένος, και ειδώς τινά μεν εκφέρειν δει, τινά δε εισάγειν».

Σαν να ήξερε ο Ιερός Χρυσόστομος αυτά πού θα συνέβαιναν αδελφοί μου Βατοπαιδινοί. Παρά ταύτα γρηγορείτε και προσεύχεσθε ίνα μή τοι χείρον γένηται… Ο διάβολος πάντοτε καραδοκεί.

Πολύ περισσότερο στο Άγιον Όρος, όπου αισθάνεται αδικοβληθείς και προσπαθεί να βγάλει το άχτι του έκμεταλευόμενος ανθρώπινες αδυναμίες…

Ας μή λησμονούμε βέβαια και αυτό το χαρακτηριστικό πού λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος για την περίπτωση: «ουχ ο διάβολος την αρχήν έντίθησιν, αλλ΄ ημείς αυτόν δεχόμεθα και καλούμεν».

Όμως, όμως, πλην όμως, τα ιερά καθιδρύματα εδώ πάνω είναι θεοΐδρητα και γι΄ αυτό δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτε το αξιόλογο, μόνο πρόσκαιρους πειρασμούς, οι όποιοι όμως και βεβαίως πειράζουν το στομάχι και δημιουργούν στομαχικές διαταράξεις!

Εσείς απλώς μην χάνετε τη ρότα σας γιατί τα μοναστήριά σας, σύμφωνα πάντοτε με τον Άγιο Πατέρα Χρυσόστομο: «Όντως οικία πένθους, ένθα σάκκος και σποδός, ένθα μόνωσις, ένθα γέλως ουδείς, ένθα βιωτικών πραγμάτων όχλος, ένθα νηστεία, ένθα χαμευνία, πάντα καθαρά κνίσσας, αιμάτων, θορύβων, ταραχής, πολυοχλίας.» (Ι. Χρυσοστόμου PG 62,575γ’).

Ας επανέλθουμε όμως στην περίπτωση σας για να αναφωνήσουμε μετά του Ιερού Χρυσοστόμου: «Ω ησυχία, προκοπή των μοναζόντων· ω ησυχία, κλίμαξ ουράνιος· ω ησυχία, οδός βασιλείας ουρανών, ω ησυχία, κατανύξεως μήτηρ, ω ησυχία, έσοπτρον αμαρτημάτων, η δεικνύουσα σνθρώπω τα πλημμελήματα αυτού· ω ησυχία, η δάκρυα μή εμποδίζουσα· ω ησυχία, πραότητος γεννήτρια· ω ησυχία, ταπεινοφροσύνης σύστεινε· ω ησυχία, φόβω Θεού συνεζευγμένη, διανοίας φωταγωγέ· ω ησυχία, λογισμών κατάσκοπε, και διακρίσεως σύμπνοια· ω ησυχία γεννήτρια παντός αγαθού, νηστείας εδραίωμα, και γαστριμαργίας εμπόδιον· ω ησυχία, σχόλασις προσευχής και αναγνώσεως· ω ησυχία, γαλήνη λογισμών, και λιμήν εύδιος· ω ησυχία, αμεριμνία ψυχής· ω ησυχία, ζυγός χρηστός και φορτίον ελαφρόν, αναπαύουσα και βαστάζουσα τον βασταζόμενόν σε· ω ησυχία, ευφροσύνη ψυχής και καρδίας· ω ησυχία, οφθαλμών και ακοής και γλώσσης χαλινός· ω ησυχία περπερότητος αναίρεσις, και αναίδειας εχθρός· ω ησυχία, δεσμωτήριον παθών· ω ησυχία, πάσης αρετής συνεργέ, ακτημοσύνης πρόξενος, χωρίον Θεού καρποφορείν καρπός αγαθός· ω ησυχία, τείχος και οχύρωμα των βουλομένων αγωνίσασθαι την βασιλεία των ουρανών.» (PG 63,941).

Έτη πολλά και ευδόκιμα και του χρόνου πολύ καλύτερα!»

With feelings of reverence and byzantine splendor the Holy and Great Monastery of Vatopedi celebrated the feast day of Saint Evdokimos of Vatopedi, among 600 people from all over Greece and elsewhere.
The all night vigil began on Sunday afternoon with the presence of two choruses from the Holy Monastery of Karakallou and the Skete of Saint John Theologos of the Holy Monastery of Koutloumousiou. The service was officiated by Fr Chrysostomos of the Skete of Saint John Chrysostomos. Elder Moses and Fr. Gerasimos from the monastery of Saint Paul were also present.
At the Great Synodiko, the Venerable Metropolitan Myron, the Abbot of Vatopedi and Elder Moises talked about the statures of Saint Chrysostomos and Saint Evdokimos, the Newly Found and Miracle performing Saint. They also referred to the significance of monasticism in relation to the temptation which the Vatopedi monastery has to endure for the last two years.
During the Holy Liturgy, the Metropolitan of Myron ordained Fr Theophanis of Vatopedi as a priest. In his address, the metropolitan used Saint Chrysostomos words and reminded the new priest that the Lord did not ordain angels as priests but people from among his flock so that they are familiar with their needs and stay humble.
In his address to the assembled brothers and laymen during the meal of the feast, Metropolitan Chrysostomos said that despite the difficulties which the monks face in their daily struggle they must not despair but must continue to strive towards perfection. He referred specifically to the temptations faced by the Vatopedi brotherhood and urged them to persevere since all temptations which they suffer will contribute towards their spiritual advancement.
“Do not worry, my brothers, if your fellow brothers are chasing after you” he said. It is natural to throw stones against trees which bear fruit, while no one touches the barren shrubs”.
With extensive references to Saint Chrysostomos golden words, he finally urged them not to reply in the same vain but to show patience, since this virtue is the mother of piousness, the source of joy and the tree which bears eternal fruit.

Trasnslated from Greek by: Olga Konnaris Kokkinos, journalist