Άγ. Νικόλαος (Βελιμίροβιτς) Επίσκοπος ΑχρίδοςΆγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΣυναξαριακές Μορφές

Στον Άγιο Δημήτριο, Η Θεσσαλονίκη δοξάζει τον έξοχο προστάτη άγιό της! (Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

26 Οκτωβρίου 2010

Στον Άγιο Δημήτριο, Η Θεσσαλονίκη δοξάζει τον έξοχο προστάτη άγιό της! (Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)


Ο άγιος Δημήτριος, υπηρέτης του Υψίστου.

Δημήτριος ο στρατηγός,

Υπηρέτης του Δημιουργού και Θεού

 

Ο άγιος Παύλος πότισε τη Θεσσαλονίκη με τα δάκρυα του,

Ο Δημήτριος την πότισε με το αίμα του.

Δημήτριος ο στρατηγός,

Υπηρέτης του Δημιουργού και Θεού

 

Τα δάκρυα του Αποστόλου και το αίμα του μάρτυρος είναι η δόξα, η σωτηρία και το καύχημα της Θεσσαλονίκης.

Δημήτριος ο στρατηγός. Υπηρέτης του Δημιουργού και Θεού.

 

Ας υμνήσουμε κι εμείς τον στρατιώτη του Χριστού, τον μυροβλύτη άγιο και ανδρείο μεγαλομάρτυρα, Δημήτριο τον στρατηγό, υπηρέτη του Δημιουργού και Θεού.

 

πηγή: Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ο Πρόλογος της Αχρίδας