Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

“Στην φιλοξενία και στα όμορφα λόγια και στην κολακεία δεν βρίσκεται κάποια ιδιαίτερη πράξη αγάπης.” (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

30 Νοεμβρίου 2010

“Στην φιλοξενία και στα όμορφα λόγια και στην κολακεία δεν βρίσκεται κάποια ιδιαίτερη πράξη αγάπης.” (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

“Ο φίλος σου αρπάζει και εσύ δεν τον ξεσκεπάζεις; Φοβάσαι τον θυμό ακόμα και όταν δίκαια τον ξεσκεπάζει; Ξεσκέπασέ τον λοιπόν και έκφρασε την άρνησή σου λόγω της αγάπης για τον Χριστό, λόγω της αγάπης για εκείνον τον φίλο σου, σταμάτησέ τον, εάν βαδίζει την καταστροφή. Στην φιλοξενία και στα όμορφα λόγια και στην κολακεία δεν βρίσκεται κάποια ιδιαίτερη πράξη αγάπης.” (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Πηγή: http://www.sokratisgiolias.gr/