Συναξαριακές Μορφές

Άγιος Πολύευκτος

9 Ιανουαρίου 2011

Άγιος Πολύευκτος

Απολυτίκιο του αγίου Πολύευκτου

Καταπληκτικά μηνύματα μάς δίνει ο στρατιωτικός Άγιος Πολύευκτος. Ήταν από την Μελιτηνή της Μεσοποταμίας. Στα χρόνια 253-256 ο αυτοκράτορας Ρώμης Ουαλεριανός διέταξε σκληρό διωγμό κατά της Εκκλησίας. Ο Πολύευκτος δεν κρύβει την πίστη του στο Χριστό μέσα στο στράτευμα. Αυτό, βέβαια, αναφέρεται στον αυτοκράτορα, πού τον καλεί να απολογηθεί. Τότε, ο πεθερός του Πολύευκτου τον συμβουλεύει να πειθαρχήσει σαν στρατιωτικός στο αυτοκρατορικό πρόσταγμα. Ο Πολύευκτος,

χρησιμοποιώντας τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου σαν αποστομωτική απάντηση, υπενθυμίζει στον πεθερό του ότι «υποχρέωση και καθήκον έχουμε να πειθαρχούμε περισσότερο στο Θεό, παρά στους ανθρώπους», καθώς επίσης και τα λόγια του Κυρίου μας, πού είπε: «Θα σάς σύρουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλείς σαν κατηγορουμένους να μαρτυρήσετε για μένα, […] και οποίος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου, πού είναι στους ουρανούς». Η νεαρή σύζυγός του τον ικετεύει να σώσει με κάθε τρόπο την ζωή του και να μην την αφήσει χήρα. Ο Πολύευκτος στα δάκρυα της γυναίκας του αντιτάσσει και πάλι τα λόγια του Κυρίου μας, ότι «όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιός μου». Έπειτα, την εξορκίζει να μή θελήσει να έχει σύζυγο έναν εξωμότη και προδότη του Σωτήρα μας και Θεού μας. Και πράγματι, στέρεος και αμετασάλευτος στην πίστη, αποκεφαλίζεται και παραδίδει την ψυχή του στο Χριστό.

Πηγή: http://orthodoxia-ellhnismos.blogspot.com/2011/01/9.html