Πολυμέσα - Multimedia

Χορός Ψαλτών Τριχερούσα. Απολυτίκιον του Αγίου Λουκά του Ιατρού

20 Μαρτίου 2011

Χορός Ψαλτών Τριχερούσα. Απολυτίκιον του Αγίου Λουκά του Ιατρού