Θεολογία και Ζωή

Ευαγγελισμός..

21 Μαρτίου 2011

Ευαγγελισμός..

Αρχιστράτηγος ευαγγελίζεται Γαβριήλ

απειρόγαμον Κόρην, νέου χαρμοσύνου.

Στέψη Βασιλομήτορος στη γέννηση Εκείνου,

το γένος εις αράν ποιεί , αιωνίου μνημοσύνου.

Ψάλλει Αρχάγγελος Γαβριήλ, Άσπιλη Κόρη

και από τα άγια του ιερού, η Άμωμος απόρει!

Παρθένος τέξω τον Υιόν, Κύριε και Θεέ μου;

το ρήμα θέτω εις εσέ, Πλάστη Δημιουργέ μου.

Εύαν και Αδάμ σήμερον , ψελλίζω και προφέρω,

ακούω πρωτευαγγέλιο, πώς τη χαράν μη φέρω!

Ο προ αιώνων Ύψιστος, υιός Παρθένου Κόρης,

το γένος πλέον γονυπετώς ψάλλει , Χαίρε της Κόρης….

Από του νυν και στο αεί, οι αιώνες μακαρίζουν,

Αχώρητον πώς έτεξεν , που αλλού να ελπίζουν……

 

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής