Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΣυναξαριακές Μορφές

Ο Άγιος Κύριλλος ο Στ’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ( ≈1769 – 18 Απριλίου 1821)

17 Απριλίου 2011

Ο Άγιος Κύριλλος ο Στ’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ( ≈1769 – 18 Απριλίου 1821)

Ο Άγιος Νέος Ιερομάρτυς Κύριλλος Στ Οικουμενιός Πατριάρχης (1813 - 1818)

Ο Άγιος νέος Ιερομάρτυρας και Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ο Στ΄ γεννήθηκε γύρω στα 1769 στην Ανδριανούπολη. Χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Ικονίου και αργότερα μετατέθηκε στην Μητρόπολη Ανδριανουπόλεως. Έγινε Οικουμενικός Πατριάρχης

από το 1813 ως το 1818, οπότε και εκθρονίστηκε από τους Τούρκους. Στη συνέχεια έζησε εξόριστος στη γενέτειρά του, όπου μαρτύρησε δια απαγχονισμού τη Δευτέρα του Θωμά (18 Απριλίου) του 1821.

Το μαρτύριον δια απαγχονισμού· του Αγίου ενδόξου νέου Ιερομάρτυρος Κυρίλλου Στ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (1813 - 1818)

Το τίμιο λείψανό του ρίχτηκε στον Έβρο, αλλά η Θεία Πρόνοια φρόντισε, ώστε να συγκρατηθεί στην όχθη του ποταμού από κάποιο δέντρο κοντά στο χωριό Πύθιο. Ενταφιάστηκε στο ακριτικό αυτό χωριό της Θράκης και έκτοτε επιτελεί θαύματα προς ωφέλεια του ευσεβούς λαού. Ήδη στο Πύθιο αναγέρθη ναός προς τιμή του. Η μνήμη του τιμάται 18 Απριλίου αλλά εορτάζεται πανηγυρικά την Κυριακή του Θωμά. Εξεδόθη σύντομη βιογραφία του Αγίου όπου δημοσιεύονται και αυθεντικές μαρτυρίες αυτοπτών για τα πολλά θαύματα πού έχει επιτελέσει ο Άγιος. Τμήμα των τιμιωτάτων λειψάνων του Ιερομάρτυρος ανευρέθη στην Ιερά Βατοπεδινή Σκήτη του Αγίου Δημητρίου του Αγίου Όρους -σήμερα δε φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου- υπάρχει εκεί μια μικρή ασημένια λειψανοθήκη με ένα μικρό τεμάχιο Αγίου Λειψάνου και παλαιό χειρόγραφο πού αναφέρει ότι ο Άγιος Κύριλλος εμαρτύρησε στις 18 Απριλίου 1821. Στις 26 Ιουνίου 1988 θεμελιώθηκε παρεκκλήσιο του Αγίου με δαπάνες της κας Λίνας Καλλά-Χατζή εις μνήμην του συζύγου και των γονέων της. Ο τάφος του Αγίου ανοίχθηκε στις 11 Μαΐου 1989, οπότε μυρόβλησε όλο το Πύθιο. Στις 8 Σεπτεμβρίου 1991 έγιναν τα εγκαίνια του Ναού. Τέλος στις 8 Ιουλίου 1993 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατέταξε τον Άγιο νέο Ιερομάρτυρα Κύριλλο Στ΄ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας.

Απολυτίκιον

Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.

Βυζαντίου τον θρόνον αρεταίς κατεκόσμησας, Ανδριανουπόλεως θρέμμα, Ιερότατε Κύριλλε· ζηλώσας, γαρ τας τρίβους αθλητών δεινώς αγχόνη ηωρήθης απηνώς και Πυθίου ανεδείχθης πανσθενουργός προστάτης· όθεν κράζομεν· Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε κραταιώσαντι, δόξα τω νεοάθλων κοινωνόν σε αναδείξαντι.

Κοντάκιον

Ήχος πλ. δ΄. Τη Υπερμάχω.

Τον Πατριάρχην τον φιλόθεον και άριστον οφθέντα πάσιν αθλητήν εγκωμιάσωμεν, Βυζαντίου τον κοσμήτορα και ποιμένα αληθή του εν πικρά δουλεία στένοντος ορθοδόξων δήμου, θείοις μελωδήμασιν ανακράζοντες· Χαίροις, πάντιμε Κύριλλε.

Μεγαλυνάριον

Χαίροις, ο προθύμως αποκτανθείς ως ποιμήν, θεόφρον, Εκκλησίας Χριστού καλός, Κύριλλε τρισμάκαρ, υπέρ του σου ποιμνίου Αγαρηνών προτάσσων την ιταμότητα.