Συναξαριακές Μορφές

Στέφανον εξ Αγκαθών…

22 Απριλίου 2011

Στέφανον εξ Αγκαθών…

Ο Άνθρωπος των Θλίψεων. Πίνακας του Ολλανδού ζωγράφου Aelbrecht Bouts (περ. 1450-1549).

Ταπεινός έστι ο Βασιλεύς της Δόξης.

Γέλωτα ενεδύθει χλευαζόμενος , αντί Δόξης..

Εώρακά Σε, επί του Σταυρού το μαρτύριον,

ανθρωπίνου γένους πορεία, μυστήριον.

αναστάσεως του Θεανθρώπου , προοίμιον..

Ταπεινώσεως τρόπαιον ο τυφλός , ψηλαφών,

από τούδε, ουδέν έστι πέραν τούτου , φρικτόν.

Σπεύσας συνέλλεξα άνθη εκ καρδίας σωρόν

το δικό μου αποθέσας, στέφανον εξ αγκαθών.

Βασιλεύς και Σωτήρ, πονεμένων η μόνη ελπίδα,

στέφανον δόξης, ποίησε την κάθε παγίδαν.

Μνάσων ο παλαιός μαθητής