Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΟρθόδοξη πίστη

Εγκώμιο στον Ευαγγελιστή Ιωάννη

9 Μαΐου 2011

Εγκώμιο στον Ευαγγελιστή Ιωάννη


ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΗ

Μέρος (1)

Μέρος (2)

Μέρος (3)