Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Μάθημα Λιτής – 3ο ηχητικό από την πανήγυρη των Βατοπαιδινών Αγίων 2011

29 Ιουλίου 2011

Μάθημα Λιτής – 3ο ηχητικό από την πανήγυρη των Βατοπαιδινών Αγίων 2011

Για να ακούσετε το: Μάθημα στη Λιτή, ήχος δ΄, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού (19ος αιώνας), από την πανήγυρη της Σύναξης των Βατοπαιδινών Αγίων. πατήστε εδώ

Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός «Τρόπος» με χοράρχη τον Κώστα Αγγελίδη και οι Βατοπαιδινοί Πατέρες.

πηγή: Διαδικυακή Πύλη «Πεμπτουσία»