Συναξαριακές Μορφές

Εγκύκλιος του Μητροπολίτου Κονίτσης για την εορτή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

23 Αυγούστου 2011

Εγκύκλιος του Μητροπολίτου Κονίτσης για την εορτή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Αριθ. Πρωτ. 61

Εν Δελβινακίω τή 16η Αυγούστου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 150ή

ΘΕΜΑ: «Ωδαίς ευφημήσωμεν … Κοσμάν τόν αοίδιμον»

Αγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-

Είναι, πραγματικά, αξιοθαύμαστο τό γεγονός, ότι ένας απλός ιερομόναχος, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, πέτυχε νά αφυπνίση τό Έθνος καί νά τού δώση αυτά πού σχεδόν τού είχαν αφαιρέσει οι Τούρκοι κατακτητές: τήν Εθνική καί τήν Ορθόδοξη χριστιανική συνείδησή του. Καί τώρα μέν, εύκολα τό λέμε αυτό. Αν, όμως, σκεφθούμε σέ ποιά εποχή έζησε ο Άγιος καί ποιές ήταν οι συνθήκες κάτω από τίς οποίες έδρασε, τότε, πραγματικά θά αναφωνήσουμε μέ βαθειά συγκίνηση : «μέγας εί, Κύριε, καί θαυμαστά τά έργα σου». Γιατί μόνο μέ τήν χάρη τού Χριστού μπόρεσε ο θεοφώτιστος καλόγηρος Κοσμάς νά πραγματοποιήση τόσες περιοδείες καί νά εκφωνήση τόσες ομιλίες, μέ περιεχόμενο όχι απλώς τολμηρό, αλλά θά μπορούσε νά πή κανείς επαναστατικό.

-Β-

Δέκα εννιά χρόνια (1760-1779) περιώδευε ο Άγιος τού Θεού στόν Ελλαδικό χώρο, ιδιαίτερα δέ στήν Βορειοηπειρωτική Γή, πού τότε εδοκίμαζε πολύ περισσότερα δεινά από άλλες περιοχές, μέ ορατό τόν κίνδυνο νά εξισλαμισθή καί νά χάση τήν Ελληνικότητά της. Δέκα εννιά χρόνια μέ λιοπύρια, μέ βροχές καί χιόνια, μέ υποτυπώδεις δρόμους γεμάτους πέτρες, σκόνες καί λάσπες. Δέκα εννιά χρόνια, μέ τούς Τούρκους πάντοτε καχύποπτους, μέ τούς εβραίους νά βάζουν συχνά παγίδες, μέ τούς σκληρούς καί αδίστακτους ληστές νά παραμονεύουν. Δέκα εννιά χρόνια νά πεζοπορή σέ βουνά καί σέ λαγκάδια, νά περνάη ρέματα καί ποτάμια, ακούραστος, φλογερός, γιά νά μεταφέρη τό μήνυμα ότι ο Χριστός σώζει καί ότι η Ελλάδα έπρεπε νά σωθή καί νά ελευθερωθή. Στόν Άγιο Κοσμά ιδιαίτερα βρίσκει εφαρμογή ο λόγος τού προφήτου Ησαΐα: «Ως ωραίοι οι πόδες τών ευαγγελιζομένων ειρήνην, τών ευαγγελιζομένων τά αγαθά» (Ρωμ. ι΄ 15).

-Γ-

Αυτά τά ευλογημένα πόδια τού Αγίου μας είχε υπ’ όψει του καί ο φοβερός Αλή πασάς τών Ιωαννίνων, ο οποίος, όταν κάποιοι Τούρκοι τόν ειρωνεύτηκαν πώς τιμά καί προσκυνάει ένα γκιαούρη, εκείνος απάντησε : «βρέστε μου δέκα μουσουλμάνους σάν κι’ αυτόν τόν γκιαούρη, κι’ εγώ νά τούς φιλήσω τά πόδια». Αν σκεφθούμε, χριστιανοί μου, ότι σήμερα πού ταξιδεύουμε άνετα μέ τά μέσα μεταφοράς τής εποχής μας, κουραζόμαστε εύκολα, πόσο εξαντλητικές ήταν οι περιοδείες τού Αγίου Κοσμά, μέ συνακόλουθους τούς κινδύνους πού πρωτύτερα αναφέραμε. Όμως, αυτός ο κόπος ο ανιδιοτελής καί γεμάτος από τήν χριστιανική αγάπη, προκαλούσε αληθινό συναγερμό στόν λαό, πού έσπευδε νά ακούση τό φλογερό κήρυγμά του.

-Δ-

Καί τό κήρυγμα αυτό, ξαναζωντάνευε τά όσα έλεγε στήν πρός Ρωμαίους επιστολή του ο απόστολος Παύλος, στό ιβ΄ κεφάλαιο καί στούς στίχους 9 μέχρι 21. Επειδή τό Γένος μας, τότε, «αγρίανε», κατά τόν Άγιο Κοσμά, είχε δηλαδή αγριέψει μέ τίς εκδικήσεις καί τίς αντεκδικήσεις, τό σύνθημα τού αποστόλου Παύλου «μή νικώ υπό τού κακού, αλλά νίκα εν τώ αγαθώ τό κακόν» (Ρωμ. ιβ΄ 21), ήταν τό επιστέγασμα σέ όλες σχεδόν τίς Διδαχές τού Κοσμά, κάτι πού, χωρίς αμφιβολία, τό έχουμε μεγάλη ανάγκη καί στήν εποχή μας.

Η Μητρόπολή μας, πού τιμά ιδιαίτερα τόν Εθναπόστολό μας, έχοντας ανιδρύσει καί περίλαμπρο Ναό στήν ακριτική Κόνιτσα, οργανώνει καί φέτος τίς σχετικές εορταστικές εκδηλώσεις, κατά τό ακόλουθο Πρόγραμμα:

α) Τήν παραμονή τής Εορτής τού Αγίου, Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011, θά ψαλή Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στόν ομώνυμο Ναό, ο οποίος θά αρχίση στίς 7 μ.μ. Στήν συνέχεια θά επακολουθήση η καθιερωμένη Λιτανεία τής Εικόνος καί τού Ιερού Λειψάνου τού Αγίου.

β) Τήν κυριώνυμη ημέρα τής εορτής, Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011, 7-10 π.μ., θά τελεσθή πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Ο Κύριος, διά πρεσβειών τού Αγίου Κοσμά, νά σάς χαριτώνη όλους καί νά σάς ευλογή.

Διάπυρος πρός Χριστόν ευχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/52375E17.el.aspx