Θεολογία και Ζωή

Θεοτόκε, Παρθένε, Βασίλισσα παγκόσμια!

29 Αυγούστου 2011

Θεοτόκε, Παρθένε, Βασίλισσα παγκόσμια!

Ρωμανός ο Μελωδός

Ελάτε, οι πιστοί όλοι, ας προσκυνήσουμε

το Χριστό Σωτήρα και Ελεήμονα.

Αυτόν υμνούν τα πλήθη των Αγγέλων

και αυτόν δοξολογούν οι μυριάδες των Ασωμάτων.

Θεοτόκε, Παρθένε, Βασίλισσα παγκόσμια,

μην περιφρονήσεις εμάς που σου δεόμαστε,

χτυπημένοι απ’ τα κύματα τα μεγάλα της ζωής

και έρμαιοι του ασταθούς θηρίου.

Ω ανωτέρα των άνω Δυνάμεων,

Περιστερά απ’ το Πνεύμα χρυσωμένη,

καμάρι και χαρά των Αποστόλων,

συμφωνία των Προφητών και των Μαρτύρων,

Βοήθεια του κόσμου όλου,

Πύργε ντυμένε χρυσάφι και πολύτιμε,

Πόλη δωδεκάπορτη, και Παράδεισε,

Κιβωτέ πανευωδίαστε του Πνεύματος.

Τείχος άγιο άπαρτο, και στήριγμα,

οχυρό των θρήσκων ψυχών

και Φυλακτήριο των αγνών των σωμάτων.

Σε τιμούμε, Βασίλισσα άσπιλη,

και υμνούμε το Γιο σου και Κύριο,

το Χριστό, το μόνο Φίλο των ανθρώπων,

για νά ‘βρουμε χάρη κι έλεος

τη μέρα της κρίσης, ω Βασίλισσα…

Τότε, Κύριε, Κύριε σώσε με

κι απ’ τη φωτιά την άσβεστη λύτρωσέ με.

Ας μπορώ να δω τη θεία σου εικόνα,

με καθαρή συνείδηση, και ν’ αναφωνήσω:

Σε σένα αρμόζει τιμή και προσκύνηση,

στον Πατέρα, στο Γιο και στο Πνεύμα,

απ’ όλη την κτίση καί πάντα,

στους αιώνες τους ατέλειωτους, ω Φίλε των ανθρώπων.

Μεταφράσεις:Αρχιμ. Ιγνατίου Σωτηριάδη από το βιβλίο: Georges Gharib: Οι εικόνες της Παναγίας. Ιστορία και λατρεία. Εκδόσεις Τέρτιος, Κατερίνη 1997

Πηγή: http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/romanos_theotoke.html