Γενικά Θέματα

Η παιδεία και η ανατροφή των ανθρώπων (Αδαμάντιος Κοραής)

12 Σεπτεμβρίου 2011

Η παιδεία και η ανατροφή των ανθρώπων (Αδαμάντιος Κοραής)

Η παιδεία και η ανατροφή των ανθρώπων είναι διπλή, παιδεία της κεφαλής και παιδεία του στήθους (της καρδίας). Καλές και οι δύο. Άλλ’ η πρώτη χωρίς τη δεύτερη δεν έφερε ποτέ σε κανένα Έθνος την αληθινή ευδαιμονία.

Αδαμάντιος Κοραής