In EnglishRomânescSpiritual Picture

Spiritual Picture of the Day – Η πνευματική φωτογραφία της ημέρας (14)

29 Σεπτεμβρίου 2011

Spiritual Picture of the Day – Η πνευματική φωτογραφία της ημέρας (14)

English

The psaltic music express the dogma, that is the spiritual truth. Because of this, chanting is a very serious occupation for the Monks. There is a hard and continous study and excercise in order to give the best results at the services.

The ease in doing some things sometimes is very hard to achieve….See photo

Romanian

Muzica psaltică exprimă dogma, adică adevărul duhovnicesc. Din cauza asta, cântatul este o ocupaţie foarte serioasă pentru monahi. Se depune un greu şi continuu studiu şi exerciţiu pentru a da cele mai bune rezultate la slujbă.

Uşurinţa în a face anumite lucruri uneori este foarte dificil de obţinut.

Greek

Η ψαλτική εκφράζει το Δόγμα, που είναι η πνευματική αλήθεια. Για αυτό, το ψάλσιμο, είναι πολύ σοβαρή δουλειά για τους μοναχούς. Είναι μια σκληρή και διαρκής μελέτη και άσκηση προκειμένου να δοθούν τα καλύτερα αποτελέσματα στις ακολουθίες.

Η ευκολία να κάνεις κάτι, μερικές φορές είναι πολύ δύσκολη να επιτευχθεί…

A Psalt studiying