In EnglishRomânescSpiritual Picture

Spiritual Picture of the Day (S.P.O.D) – Πνευματική Φωτογραφία της Ημέρας (Π.Φ.Η.) (21)

10 Οκτωβρίου 2011

Spiritual Picture of the Day (S.P.O.D) – Πνευματική Φωτογραφία της Ημέρας (Π.Φ.Η.) (21)

English

All of us must remember that we are mortals. We will all eventualy die. And after death we will pass from God’s Judgement.

We usually tend to judge others, especially our spiritual leaders, forgetting that they too will stand in front of God. This happens because we usually conviniently forget that we will also be subjects of God’s judgement.

That’s why, I think, it is better to be constructive and pray for others because you never know what pressure is upon them and what fights they give. Never. Until the Final Judgement.

…and Justice for All

Photo of Ecumenical Patriarch Bartholomew taken at the funeral of Patriarch Alexei of Russia…See photo

Romanian

Toţi trebuie să ne amintim că suntem muritori. Toţi trebuie să murim. Şi după moarte vom ajunge în faţa Judecăţii lui Dumnezeu.

De obicei avem tendinţa să-i judecăm pe ceilalţi, în special pe conducătorii noştri duhovniceşti, uitând că şi ei vor sta în faţa lui Dumnezeu. Aceasta se întâmplă pentru că de obicei ne place să uităm că şi noi vom fi judecaţi de Dumnezeu.

De aceasta, socotesc că este mai bine să fim constructivi şi să ne rugăm pentru ceilalţi pentru că niciodată nu ştim ce presiuni sunt exercitate asupra lor şi ce bătălii duc. Niciodată. Asta până la Judecata Finală.

…şi dreptatea va fi pentru toţi.

Fotografia reprezintă pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în faţa sicriului fostului Patriarh al Rusiei, Alexei….

Greek

Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι είμαστε θνητοί. στο τέλος, όλοι θα πεθάνουμε. Και μετά τον θάνατο, θα περάσουμε από την κρίση του Θεού.

Συνήθως τείνουμε να κρίνουμε τους άλλους, ειδικά τους πνευματικούς αρχηγούς, ξεχνώντας ότι και αυτοί θα σταθούν ενώπιόν του Θεού. Αυτό συμβαίνει επειδή μας συμφέρει να ξεχνάμε ότι όλοι υποκείμεθα στην κρίση του Θεού..

Για αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερο να είμαστε εποικοδομητικοί και να  προσευχόμαστε για τους άλλους διότι δεν ξέρουμε τι πιέσεις δέχονται και τι μάχες δίνουν. Ποτέ. Μέχρι βέβαια την τελική κρίση.

…και την Δικαιοσύνη για όλους.

Η φωτογραφία είναι από την κηδεία του Πατριάρχη Ρωσίας κ.κ.  Αλέξιου.

In front of the Judgement - Πριν την κρίση