In EnglishRomânescSpiritual Picture

Spiritual Picture of the Day (S.P.O.D) – Πνευματική Φωτογραφία της Ημέρας (Π.Φ.Η.) (22)

11 Οκτωβρίου 2011

Spiritual Picture of the Day (S.P.O.D) – Πνευματική Φωτογραφία της Ημέρας (Π.Φ.Η.) (22)

English

Our duty is to love others. We musn’t expect them to love us but we must do everything to love others.

Remember, God is love and He loves everything with an absolute love. He doesn’t try to please us by fullfiling our passions in order to be “popular”. Ηe doesn’t expect our love, while Ηe loves us unconditionally. However we must love Him in order to be like Him.

So the key is to love your neighbour. But for this we must sacrifice ourselves. It is not easy but the joy of resurection comes only through the cross. Patience… there is no other way…Think that at some point in our lives, we will carry a cross either fro illness or death of a loved one or false accusations or griaf or hardship. Then why not bear it and enjoy Ressurection?…See photo

Romanian

Datoria noastră este să-i iubim pe ceilalţi. Nu trebuie să aşteptăm ca ceilalţi să ne iubească ci noi trebuie să facem totul ca să-i iubim pe ceilalţi.

Să nu uităm că Dumnezeu este iubire şi El iubeşte totul cu o dragoste absolută. Dumnezeu nu încearcă să ne fie pe plac, împlinindu-ne patimile cu scopul de a fi „popular”. El nu aşteaptă dragostea noastră în timp ce ne iubeşte necondiţionat. Cu toate acestea, noi trebuie să-L iubim pentru a fi ca El.

Deci cheia este să iubeşti pe cel de lângă tine. Însă pentru asta trebuie să ne sacrificăm. Nu este uşor, însă bucuria învierii vine numai prin cruce. Răbdare… nu există altă cale…

Gândiţi-vă, la un anumit moment al vieţii noastre oricum o să ridicăm o cruce: fie o boală, fie moartea cuiva apropiat, fie clevetiri fie alte necazuri sau greutăţi. Atunci de ce să nu răbdăm crucea ca să ne bucurăm de Înviere?

Greek

Υποχρέωση μας είναι να αγαπάμε τους άλλους. Δεν πρέπει να περιμένουμε αγάπη από τους άλλους αλλά πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να τους αγαπάμε.

Μην ξεχνάτε ότι ο Θεός είναι αγάπη και αγαπάει τα πάντα με την Απόλυτη Αγάπη Του. Δεν προσπαθεί να μας ευχαριστήσει ικανοποιώντας τα πάθη μας προκειμένου να είναι ευχάριστος. Δεν περιμένει την αγάπη μας, ενώ εκείνος μας αγαπάει ανιδιοτελώς. Όμως πρέπει να Τον αγαπάμε για να είμαστε όπως Εκείνος.

Έτσι το μυστικό είναι να αγαπάς τον πλησίον σου. Για αυτό όμως, πρέπει να θυσιάζουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι εύκολο αλλά η χαρά της Ανάστασης έρχεται μόνο μέσω της σταυρώσεως. Υπομονή… Δεν υπάρχει άλλος τρόπος… για σκεφτείτε το έτσι και αλλιώς σε κάποια στιγμή της ζωής μας θα σηκώσουμε ένα σταυρό είτε ασθένεια είτε θάνατος προσφιλούς προσώπου είτε συκοφαντία είτε άλλη θλίψη και δυσκολία. Τότε γιατί να μην υπομένουμε τον σταυρό για να έλθει και η Ανάσταση;…

Going there - Πηγαίνοντας εκεί...